Kategorie
Kalendarz

Atanassov, Hryniewicz, Kacprzyk (eds.), Soft computing

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Atanassov, Hryniewicz, Kacprzyk (eds.), Soft computing

The papers presented in this volume constitute a collection of contributions by well-known experts in various fields of broadly perceived soft computing. It may be viewed as a result of fruitful discussions held during the three Warsaw International Seminars on Soft Computing (WISSC-1,2,3'03) organized in Warsaw in 2003 by the Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences and the Warsaw School of Information Technology and endorsed by the Polish Society of Operations and Systems Research (PTBOiS), Polish Neural Network Society (PTSN), EUNITE (European Network on Intelligent Technologies for Smart Adaptive Systems) and EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology).

This volume includes mainly contributions presenting more application oriented contributions. The authors have presented the use of various soft computing related tools and techniques to solve problems in modeling and control, classification, data mining, pattern recognition, database management systems and querying, scheduling, etc.

* * *

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych selekcji i recenzji przez znanych specjalistów, poświęconych nowym tendencjom w dziedzinie tzw. miękkich obliczeń, zwanych czasem też obliczeniami inteligentnymi. W skład tej nowej, burzliwie rozwijającej się dziedziny wchodzą przede wszystkim: logika rozmyta, obliczenia ewolucyjne, sztuczne sieci neuronowe, teoria Dempstera-Shafera itp.

Inicjatywa wydania niniejszej książki zrodziła się podczas serii seminariów „Warsaw International Seminars on Soft Computing - WISSC”, organizowanych przez Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania, z których trzy odbyły się w 2003 r.

Książka zawiera prace o charakterze praktycznym i zastosowaniowym, w szczególności dotyczące modelowania rozmytego, sterowania rozmytego, odkrywania wiedzy, analizy danych, baz danych i kwerend rozmytych, rozpoznawania obrazów, harmonogramowania itd. Czytelnika zainteresowanego pracami o charakterze bardziej podstawowym i teoretycznym odsyłamy do książki pt. „Soft Computing. Foundations and Theoretical Aspects” pod redakcją Krassimira T. Atanassova, Olgierda Hryniewicza i Janusza Kacprzyka, która ukazała się również w niniejszej serii.

 

Contents:

 

Foreword

 1. A. BARGIELA, „Fuzzy Hyperbox Classification”
 2. B.S. BUTKIEWICZ, „About Some Possible Reasoning Methods for Fuzzy Control”
 3. B.S. BUTKIEWICZ, „Fuzzy Reasoning in the Presence of Noise”
 4. R. DE CALUWE, G. DE TRE, J. KACPRZYK, S. ZADROŻNY, „Developments in Flexible Database Querying”
 5. B. GŁADYSZ, D. KUCHTA, „The Interval Two-Machine Open Shop Problem: To Fit or not to Fit”
 6. P. GRZEGORZEWSKI, E. MRÓWKA, „Regression Analysis with Fuzzy Data”
 7. M. KŁOPOTEK, „Impact of Structuring on Bayesian Network Learning and Reasoning”
 8. P. KOBYLAŃSKI, „Improving Fuzzy Solutions with Constraint Programming”
 9. P. KOBYLAŃSKI, M. KULEJ, „Vehicle Routing and Scheduling Problem with Time Windows and Fuzzy Travel Times”
 10. M. KRAWCZAK, „Neural Networks Learning as a Parameterized Optimal Control Problem”
 11. M. KRAWCZAK, „On a Generalized Net Model of MLNN Simulation”
 12. D. KUCHTA, „A Fuzzy Crash Duration Time Method”
 13. B. LIS, P.S. SZCZEPANIAK, A. TOMCZYK, „Multi-layer Kohonen Network and Texture Recognition”
 14. J. OCHELSKA, P.S. SZCZEPANIAK, A. NIEWIADOMSKI, „Automatic Summarization of Standarized Textual Databases Interpreted in Terms of Intuitionistic Fuzzy Sets”
 15. J.W. OWSIŃSKI, Distances, „Effective Clustering and k-histograms: a Natural Way to Produce Linguistically Meaningful Clusters?”
 16. K. PANCERZ, Z. SURAJ, „An Application of Rough Set Methods to Concurrent System Design”
 17. W. PEDRYCZ, „Some Remarks on Knowledge-Based Clustering”
 18. A. PIEGAT, „Is Fuzzy Evaluation a Measurement?”
 19. Z. PIETRZYKOWSKI, „Ship Control in Collision Situations as a Decision Process in a Fuzzy Environment”
 20. D. RUTKOWSKA, „Nemo-Fuzzy Systems for Classification”
 21. M. SYDOW, „Link-Based Ranking Algorithms for Web Search”
 22. G. SZOSTEK, P. DELIMATA, J.F. PETERS, Z. SURAJ, „Classification of Meteorological Volumetric Radar Data Using Hybrid Methods”
 23. J. TCHÓRZEWSKI, M. KŁOPOTEK, S. PIESZALSKI, „Distributed Problem Solving for Making Discoveries in the Evolving Neural Net”
 24. A. WALASZEK-BABISZEWSKA, „Application of Fuzzy Probabilities for Modelling of the Behaviour of Particles in Certain Preparation Processes”
 25. S.T. WIERZCHOŃ, „Artificial Immune Systems - a Survey of Applications”
 26. S. ZADROŻNY, „Flexible Querying with Bipolar Conditions”
 27. P. Zielinski, „A Linear Time Algorithm to Compute Floats in a Series-Parallel Network with Duration Intervals”
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www