Kategorie
Kalendarz

Bitner, Cichocki, Sierak, Standardy 2013

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bitner, Cichocki, Sierak, Standardy 2013

W monografii przedstawiono rezultaty badań nad standardami zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych oraz nad możliwością, potrzebną i zakresem stosowania analogicznych standardów w warunkach polskich. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano konstrukcję modelu oceny efektywności zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego, który składa się z definicji i opisu 15 standardów, metody oceny stosowania tych standardów oraz wykorzystania ilościowych, finansowych wskaźników do oceny stopnia wypełniania standardów. Opisano także metodę zastosowania modelu.

Stosowanie standardów zaproponowanych w pracy może wpłynąć na poprawę efektywności zarządzania długiem i finansami JST, zmniejszyć ryzyko związane z zaciąganiem długu oraz zwiększyć przejrzystość samorządowego systemu finansowego.

Monografia stanowi wynik badań prowadzonych przez autorów w ramach grantu badawczego MNiSzW nr NN 113303238.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www