Kategorie
Kalendarz

Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 3_2005

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Bubnicki, Kulikowski, Kacprzyk, XV Krajowa Konferencja Automatyki_T. 3_2005

Spis treści tomu 3:

 

XIV.     SZTUCZNA INTELIGENCJA

 

Niepewność modeli sztucznej inteligencji w układach diagnostyki procesów (referat problemowy), Józef Korbicz

Linie izokryterialne: nowa metoda projektowania systemów rozmytych (referat problemowy), Leszek Rutkowski, Agata Pokropińska, Robert Nowicki

Implementation of Methods of Computational Intelligence (referat problemowy), Bogdan Wilamowski

Sieci rozmyto-neuronowe do sterowania: architektury typu RBF i MLP - system NEFCON, Danuta Rutkowska

Rozmyte modelowanie tarcia przy pomocy algorytmu pseudo-bakteryjnego i metody najmniejszych kwadratów, Marcin Jastrzębski

Uczenie sieci neuronowych jako zadanie wieloetapowego sterowania optymalnego, Maciej Krawczak

Warunki stabilności dynamicznej sieci neuronowej, Krzysztof Patan

Ciągłe rekurencyjne sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w identyfikacji obiektów dynamicznych, Marcin Relich, Mirosław Galicki

Wnioskowanie na podstawie wiedzy o postaci tekstowej, Wiesław Traczyk

 Sprzężenia informacyjne i aproksymacja preferencji w systemach wyszukiwania obrazów, Paweł Rotter, Andrzej M. Skulimowski

Genetyczna optymalizacja struktury modelu TSK na przykładzie siłownika pneumatycznego, Paweł Wnuk

Estymacja zmiennego opóźnienia w układach dynamicznych za pomocą algorytmów ewolucyjnych, Janusz Papliński

Podsumowania lingwistyczne w ocenianiu algorytmów zautomatyzowanego egzaminowania na odległość,

 Adam Niewiadomski, Michał Bartyzel, Piotr S. Szczepaniak

Interpretacja ocen ekspertów przy użyciu profili Saariego, Hanna Bury, Dariusz Wagner

 

XV.     ZASTOSOWANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ ASterowanie statkami, pojazdami, lotem

Układy automatyki statku oraz metody wspomagania ich projektowania (referat problemowy), Zbigniew Kowalski, Marcin Drewka

Zastosowanie modeli matematycznych przy projektowaniu steru strumieniowego i napędu elektrycznego statku, Ryszard Arendt, Andrzej Kopczyński, Marcin Wojtczak

Struktura i wybrane procedury systemu z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków, Ryszard Arendt, Marian Kostrzewski, Zbigniew Kowalski, Ewa van Uden

Algorytm stabilizacji kursu statku w oparciu o komputerowy model dynamiki, Piotr Borkowski, Zenon Zwierzewicz

Sterowanie precyzyjne statkiem za pomocą wielowymiarowych regulatorów odpornych, Witold Gierusz

System bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem na morzu, Andrzej Łebkowski, Roman Smierzchalski, Marcin Tobiasz, Krzysztof Dziedzicki, Mirosław Tomera

Modelowanie obszarów niebezpiecznych i pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku, Andrzej Łebkowski, Roman Smierzchalski, Mirosław Tomera

Symulacja precyzyjnego ruchu okrętu, Józef Małecki

Problemy automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku, Roman Smierzchalski

Regulator trajektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej, Marcin Tobiasz, Mirosław Tomera, Andrzej Łębkowski, Krzysztof Dziedzicki, Roman Smierzchalski

Zastosowanie metody backstepping do sterowania ruchem statku, Anna Witkowska, Mirosław Tomera, Roman Smierzchalski

Matematyczny model pojazdu szynowego dla celów projektowania i testowania układów wykrywania i likwidacji poślizgu przy hamowaniu, Grażyna Barna

Zdalne sterowanie modelem pojazdu z wykorzystaniem kamery USB i oprogramowania IMAQ Vision, Arkadiusz Warmus, Janusz Baran

Wybrane problemy sterowania lotem przestrzennym inteligentnych pocisków moździerzowych, Robert Głębocki

Analiza metod sterowania małych obiektów latających, Robert Głębocki, Ryszard Vogt

Sterowanie rozproszone laboratoryjnym modelem helikoptera, Maciej Rosół, Przemysław Gorczyca

 

XVI.      ZASTOSOWANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ BEnergetyka, systemy hydrauliczne

Neuronowo-adaptacyjne sterowanie procesem wymiany ciepła, Krzysztof Bartecki, Ryszard Rojek

Sterowanie modelem nagrzewnicy powietrza przez sieć Ethernet, Wojciech Grega

Regulacja neuro-rozmyta temperatury stalowej rury w procesie nagrzewania i wyżarzania indukcyjnego, 

Tadeusz Skoczkowski, Marian Kalus

Sterowanie minimalnowariancyjne procesem suszenia konwekcyjnego, Dariusz Tomkiewicz

Optymalizacja produkcji elektrociepłowni współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą, Krzysztof Dziedzicki, Roman Smierzchalski

Sterowanie kompensacją mocy biernej w systemach elektroenergetycznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami, Tomasz Szczygieł

Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych, Mieczysław A. Brdyś, Michał Grochowski, Kazimierz Duzinkiewicz, Piotr Deinrych, Jingsong Wang

Modelowanie sieci wodociągowych - podejście do problemu szkieletyzacji, Kazimierz Duzinkiewicz, Arkadiusz Cimiński

 

XVII.     ZASTOSOWANIA TECHNICZNE - CZĘŚĆ C: Urządzenia, maszyny, środowisko

Regulacja prędkości kątowej silnika indukcyjnego z niesztywnym zamocowaniem masy obciążenia z zastosowaniem regulatora neuronowego, Agnieszka Brzezińska, Tadeusz Stefański

Problem tłumienia oscylacji w stanie nieustalonym układu silnik indukcyjny-masa obciążenia, Tadeusz Stefański, Agnieszka Brzezińska

Stanowisko pomiarowe z manipulatorem portalowym do badań właściwości i parametrów skanerów laserowych, Wojciech J. Klimasara, Marek Ludwiński, Marek Pachuta, Zbigniew Piłat, Marcin Słowikowski

Zastosowanie regulatora adaptacyjnego dla zasilaczy odbiorników łukowych przy zmiennym przepływie gazu plazmotwórczego, Zygmunt Kuś

Sterowanie rozmyte pracą wtryskarki tworzywa sztucznego, Bogdan Broel-Plater

Zintegrowany układ sterowania turbosprężarką napędzaną przez turbinę parową, Andrzej Dębowski, Wojciech Btasiński, Andrzej Potapczyk

Sterowanie zespołem krajalnic. Regulacja predykcyjna i modelowanie, Konrad Gromaszek

Modyfikacje w sterowaniu i technologii celem zwiększenia wydajności zautomatyzowanego montażu zespołów nitowanych, Marek Kęciek, Tomasz Kleniewski, Wiesław Kopacz, Zbigniew Piłat, Andrzej Szawłowski

Aspekt energetyczny sterowania rozmytego samochodowym układem napędowym, Jacek Komiak, Ryszard Rojek

Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce wyposażenia elektrycznego samochodów, Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Dariusz Kałwa, Mariusz Łaskawski

Modelowanie i symulacja aktywnego systemu wibroizolacji siedziska samochodu ciężarowego przy sterowaniu konwencjonalnym i rozmytym, Sebastian Chamera, Igor Maciejewski, Tomasz Krzyżyński

Interakcyjne programowanie systemu sterowania procesem formowania szyb samochodowych, Zenon Ociepa

Modelowanie pomieszczeń bytowych do celów sterowania klimatem, Piotr Zaporski, Wojciech Tarnowski

Przesyłanie głosu w sieci LON z zastosowaniem w automatyce budynku, Wojciech Szydełko

Algorytm aproksymacji brakujących pomiarów w modelowaniu procesów geostatystycznych, Wojciech Kozłowski

Hierarchiczny system obrony przeciwrakietowej - porównanie strategii koordynacji, Piotr Arabas, Krzysztof Malinowski

XVIII.      ZASTOSOWANIA NIETECHNICZNE

Automatyzacja wnioskowania prawniczego (referat problemowy), Antoni Niederliński

Problemy konstrukcji komputerowych systemów wspomagających zarządzanie kapitałami z uwzględnieniem ryzyka, Lech Kruś

Algorytmy przybliżonego rozwiązywania problemu aukcji kombinatorycznej, Krzysztof Fleszar, Eugeniusz Toczyłowski

Analiza parametryczna kosztów ograniczeń zasobowych podczas bilansowania rynku lokalnego, Mariusz Kaleta, Eugeniusz Toczyłowski

Mechanizmy bilansowania ofert na lokalnym rynku energii przy wypukłych funkcjach kosztów, Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Izabela Żółtowska

Struktura rynkowych mechanizmów czasu rzeczywistego w systemach rozproszonych, Kamil Smolira, Eugeniusz Toczyłowski

Sieciowy stochastyczny model procesu kształcenia w szkole wyższej, Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner

Zastosowanie metod symulacyjnych w problematyce obrotu obligacjami katastroficznymi, Maciej Romaniuk, Tatiana Ermolieva

 

XIX.      MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I STEROWANIE DLA OŚRODKÓW SPRĘŻYSTYCH - SESJA SPECJALNA

Organizatorzy: Irena Pawłow, Antoni Żochowski

Problem separacji faz w stopach sprężystych, Łukasz Bartkowiak, Irena Pawłow

Implementacja numeryczna algorytmu optymalizacji globalnej bazującego na teorii krzywej Peano,  Sławomir Czarnecki

Optymalizacja kształtu termolepkosprężystych sprzężonych zagadnień kontaktowych, Andrzej Myśliński

Zwarta modyfikacja formy energii i pochodna topologiczna w zagadnieniach kontaktowych, Jan Sokołowski, Antoni Żochowski

 

INDEKS AUTORÓW

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www