Kategorie
Kalendarz

Dowgiałło (red.), Ekonomiczna efektywność produkcji zwierzęcej, T. 2_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Dowgiałło (red.), Ekonomiczna efektywność produkcji zwierzęcej, T. 2_1990

Praca ujmuje wyniki badań i studiów dotyczących problemu CPBR 10.17/X pt. „Ekonomiczna efektywność produkcji zwierzęcej w oparciu o regionalną bazę paszową” realizowanych w latach 1986-1990 w ramach Centralnego Problemu Badawczo Rozwojowego Nr 10.17 pt. „Metody intensyfikacji produkcji zwierzęcej w oparciu o regionalną bazę paszową”.

W II tomie zamieszczono prace przedstawiające modele i wzorce organizacji gospodarstw indywidualnych przodujących w produkcji zwierzęcej, stosujących intensywne systemy żywienia bydła. Do badań były typowane przodujące gospodarstwa wspólnie ze specjalistami WOPR na terenie województw: białostockiego, ciechanowskiego, bydgoskiego, poznańskiego, opolskiego oraz województw Polski Południowej. Opracowywane modele i wzorce organizacji gospodarstw zostały udostępnione do wykorzystania w doradztwie oraz szkoleniu rolniczym. Do badań typowano obiekty o większej skali produkcji i przyszłościowym poziomie technologii. W szczególności zwrócono uwagę na wzorce organizacji gospodarstw stosujących intensywne systemy żywienia bydła, a też o przykładowej technologii oraz organizacji pracy w produkcji pasz. W trzech pracach przedstawiono wyniki badań nad ekonomiczną efektywnością chowu krów dojnych w przodujących wielkotowarowych gospodarstwach doświadczalnych oraz Państwowych Ośrodkach Hodowli Zarodowej. Przytoczone dane i wskaźniki wzorcowe mogą służyć ustalaniu kierunków podnoszenia efektywności produkcji mleka w przedsiębiorstwach PGR a także gospodarstwach indywidualnych wyspecjalizowanych w produkcji bydła mlecznego. Badania nad organizacją i ekonomiką produkcji owczarskiej pozwoliły ustalić racjonalną metodę analizy efektywności stad owiec oraz sposobów podnoszenia produkcyjnej i ekonomicznej efektywności produkcji.

W intensyfikacji produkcji zwierzęcej coraz większe znaczenie mają jednostki wchodzące w skład otoczenia gospodarstw rolnych. Dlatego też realizowano zadania badawcze dotyczące opracowania modelu organizacji zaplecza usług produkcyjnych dla typów gmin o intensywnej produkcji zwierzęcej.

W badaniach uczestniczyły zespoły pracowników naukowych z następujących uczelni: ART Bydgoszcz, AR Kraków, ART Olsztyn, AR Poznań, AR Szczecin, WSRP Siedlce, AR Wrocław, SGGW AR Warszawa oraz Zakładu Systemów Zarządzania Przedsiębiorstwami Rolniczymi Instytutu Badań Systemowych PAS, Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego i Śląskiego Instytutu Badawczego w Opolu.

 

Spis treści:

 

Zygmunt DOWGIAŁŁO, Przedmowa

 1. Janusz LEWANDOWSKI, Jan BODASZEWSKI, Barbara LEWANDOWSKA, Henryk RUNOWSKI, „Modele i wzorce organizacji gospodarstw przodujących w produkcji zwierzęcej (w warunkach woj. białostockiego i ciechanowskiego)”
 2. Aleksander PIETRASZEWSKI, Zygmunt MIĘTKI, „Wzorce organizacji gospodarstw indywidualnych stosujących intensywne systemy żywienia bydła w Wielkopolsce”
 3. Marceli WNĘK, „Wzorce przykładowej organizacji pracy w produkcji pasz w przodujących gospodarstwach indywidualnych w woj. bydgoskim”
 4. Józef KANIA, Leszek SZARO, „Ekonomiczne wzorce organizacji produkcji żywienia krów w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej”
 5. Leszek KUCZEK., Ludwik SZARO, „Wzorce technologii produkcji pasz dla gospodarstw indywidualnych Polski Południowej wyspecjalizowanych w produkcji mleka”
 6. Stefan MIKLOS, Elżbieta NAPORA, Zenon WOŹNIAK, „Intensyfikacja upraw roślin pastewnych w PGR w świetle badań”
 7. Anna WEILANDT, „Pracochłonność zbioru roślin pastewnych w przodujących gospodarstwach indywidualnych”
 8. Lech PAŁASZ, „Metoda i wyniki oceny sprawności produkcyjnej oraz ekonomicznej chowu bydła mlecznego”
 9. Alfreda WINNICKA, „Analiza opłacalności chowu bydła mlecznego na przykładzie wybranych gospodarstw rolnych”
 10. Marek MARCINIAK, „Efektywność chowu krów w zblokowanych oborach typu „Poznań” w GHZ Boguszyn w okresie 1981-1989 ze szczególnym uwzględnieniem poziomu żywienia”
 11. Grzegorz SPYCHALSKI, „Systemy informatyczne w chowie bydła mlecznego”
 12. Antoni PIWOWARSKI, „Niezawodność organizacji produkcji gospodarstwa wyspecjalizowanego w chowie owiec o dużej skali”
 13. Zygmunt DOWGIAŁŁO, Dagmara STEFANIAK, „Metoda analizy efektywności fermy owczarskiej”
 14. Zygmunt DOWGIAŁŁO, Dagmara STEFANIAK, „Kierunki podnoszenia efektywności produkcji owczarskiej w uspołecznionych przedsiębiorstwach rolnych w świetle badań”
 15. Waldemar ARENDT, „Testowanie wyników badań nad zwiększeniem technicznej efektywności suszarń z uwzględnieniem zaplecza surowcowego i procesu produkcji”
 16. Jan FERENIEC, „Model organizacji zaplecza usług produkcyjnych dla typów gmin o intensywnej produkcji zwierzęcej”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www