Kategorie
Kalendarz

Gadomski, Wybrane problemy

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gadomski, Wybrane problemy

Książka jest poświęcona modelowaniu produkcji i kosztów produkcji, a więc dziedzinie opartej na teorii produkcji, która weszła do kanonu mikroekonomii i jest ujęta w treści większości podręczników. Wydaje się jednak, że wybrane elementy tego kanonu wymagają pewnej korekty.

Autor wskazuje, kiedy stosowanie neoklasycznych funkcji produkcji (takich jak Cobba-Douglasa i CES) może prowadzić do błędnych wyników. Dowodzi ponadto, że forma własności przedsiębiorstwa wraz z niekonkurencyjnymi warunkami sprzedaży może prowadzić do nieoczekiwanych stanów równowagi.

Gdzie jest zlokalizowane długookresowe optimum przedsiębiorstwa maksymalizującego zysk? Okazuje się, że nie w tym punkcie, na który wskazują podręczniki mikroekonomii. Niniejsza książka objaśnia położenie tego punktu.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www