Kategorie
Kalendarz

Gągolewski, Grzegorzewski (red.), Statystyka matematyczna_wyd. 2012

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gągolewski, Grzegorzewski (red.), Statystyka matematyczna_wyd. 2012

W roku 2011 minęło 38 lat od zapoczątkowania cyklu konferencji Statystyka matematyczna.

Z perspektywy tych lat widać, iż konferencje te są unikatowym wydarzeniem naukowym, niezmiernie ważnym dla środowiska matematyków zajmujących się statystyką matematyczną w naszym kraju - zarówno dla uczonych pracujących twórczo nad rozmaitymi problemami statystyki, dla osób stosujących metody statystyczne w praktyce, jak i dla doktorantów oraz młodych pracowników nauki zainteresowanych tą dyscypliną.

Podstawowym celem Konferencji jest przegląd wyników naukowych uzyskanych przez polskich statystyków w ciągu ostatniego roku, rozwijanie współpracy i wymiany informacji pomiędzy krajowymi zespołami badawczymi i poszczególnymi matematykami oraz konsolidacja środowiska zajmującego się statystyką matematyczną.

Organizatorami XXXVII Konferencji Statystyka Matematyczna byli:

 1. Komisja Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN,
 2. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
 3. Instytut Badań Systemowych PAN.

Miejscem odbywania się XXXVIII Konferencji był Hotel Gawra w Wiśle.

Oprócz referatów zgłoszonych przez uczestników zaplanowano cykl wykładów pt. Wnioskowanie nieparametryczne i semiparametryczne w teorii sygnałów i przetwarzaniu obrazów, które wygłosił prof. Mirosław Pawlak (University of Manitoba).

 

Spis treści:

 

Przedmowa

Historia

 

Streszczenia referatów

 1. O stochastycznej strukturze szeregów rytmu serca, K. AMBRACH

 2. O pewnym twierdzeniu orzekającym niemożliwość przeprowadzenia analizy skupień, S. AMBROSZKIEWICZ, J. KORONACKI

 3. Reprezentacje rozkładów ważonych, J. BARTOSZEWICZ

 4. Asymptotyczna optymalność reguł wielokrotnego testowania w rzadkich mieszaninach, M. BOGDAN, F FROMMLET

 5. Wykorzystanie metody SMC do konstrukcji wersji online algorytmu EM, K. BRZOZOWSKA-RUP, A. L. DAWIDOWICZ

 6. Regularne A-optymalne układy wagowe o skorelowanych błędach, B. CERANKA, M. GRACZYK

 7. Estymator gładkości funkcji gęstości, B. ĆMIEL

 8. Metoda blokowego bootstrapu dla szeregów czasowych o strukturze okresowej, A. DUDEK, J. LEŚKOW

 9. Testowanie hipotezy o wzajemnym położeniu względem siebie rozkładów uporządkowanych dyspersyjnie, M. FRĄSZCZAK

 10. Porównanie wybranych estymatorów teoretycznego indeksu Hirscha, M. GĄGOLEWSKI

 11. Losowe kombinacje wypukłe m-uogólnionych statystyk pozycyjnych, A. GORONCY, U. KAMPS

 12. A-optymalne układy wagowe, w których błędy mają różne wariancje, M. GRACZYK

 13. O estymacji komponentów wariancyjnych i nowych metodach optymalizacji, M. GRZĄDZIEL

 14. O implikacjach probabilistycznych, P. GRZEGORZEWSKI

 15. Bootstrapowe obszary predykcyjne dla wielowymiarowych modeli autoregresji z liniowymi ograniczeniami, M. HŁAWKA, R. RÓŻAŃSKI

 16. Karta Kendalla jako narzędzie do wykrywania zależności pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów, O. HRYNIEWICZ, A. SZEDIW

 17. Zastosowanie efektywności Kallenberga do oceny mocy testu, T. INGLOT

 18. Wartości rekordowe o losowych indeksach, M. IWIŃSKA, M. SZYMKOWIAK

 19. Oszacowania rozproszenia statystyk pozycyjnych w populacjach zależnych i symetrycznych, K. JASIŃSKI

 20. Adaptacyjne testy wynikowe do testowania jednowymiarowej symetrii oparte na układach funkcji niegładkich, J. JÓZEFCZYK

 21. D-optymalne chemiczne układy wagowe dla trzech obiektów, K. KATULSKA, Ł. SMAGA

 22. Funkcjonalne zmienne dyskryminacyjne, M. KRZYŚKO, T. GÓRECKI

 23. Jądrowe zmienne dyskryminacyjne, M. KRZYŚKO, W. WOŁYŃSKI, Ł. WASZAK

 24. Lasy losowe Breimana i inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant, P. ŁADYŻYŃSKI

 25. Wybór struktury i estymacja parametrów macierzy korelacji komponentów losowych w liniowym modelu z efektami mieszanymi, A. MAJ

 26. O rozszerzonej metodzie największej wiarogodności (EML) w zastosowaniu do hierarchicznego uogólnionego modelu liniowego, A. Michalski

 27. Wykorzystanie metody RSM (Random Subspace Method) do predykcji i konstrukcji wag zmiennych w zadaniu regresji, J. MIELNICZUK, P TEISSEYRE

 28. Wpływ metod molekularnych na ocenę odziedziczalności w liniowym modelu mieszanym z dwoma komponentami, M. MOLIŃSKA-GLURA, K. MALIŃSKI

 29. Maksymalizacja wiarogodności i metody Monte Carlo (MCML): porównanie algorytmów, W. NIEMIRO, M. ZALEWSKA

 30. Wykrywanie punktu zmiany w dwufazowym modelu regresji liniowej z ograniczeniami na kształt alternatyw, J. NOSEK

 31. Stochastyczne uporządkowanie estymatorów metody momentów, P. NOWAK

 32. Wnioskowanie nieparametryczne i semiparametryczne w teorii sygnałów i systemów, M. PAWLAK

 33. Wybór modelu w problemie k-próbek, cz. I, P. POKAROWSKI, A. PROCHENKA

 34. Wybór modelu w problemie k-próbek, cz. II, A. PROCHENKA, P POKAROWSKI

 35. Oszacowanie ryzyka estymatorów regresji rangowej, W. REJCHEL

 36. Eksperymenty D-optymalne w modelu współoddziaływania, R. RÓŻAŃSKI

 37. Estymacja funkcji dyskryminacyjnej parametrycznego klasyfikatora Bayesa przy małej liczebności próby uczącej, K. STĄPOR

 38. Dopuszczalne estymatory niezmiennicze w modelu liniowym, C. STĘPNIAK

 39. Randomizacja Durbina-Wagle'a, Z. SZKUTNIK

 40. Zgodność zmodyfikowanych wersji bayesowskiego kryterium informacyjnego w rzadkiej liniowej regresji, P. SZULC

 41. Precyzja estymacji przedziałowej dla frakcji jako miara wiarygodności reguł z niepewnością, M. SZYMKOWIAK

 42. Testy adaptacyjne dla trendu, G. WYŁUPEK

 43. "Ulosowione" najkrótsze przedziały ufności dla prawdopodobieństwa sukcesu, W. ZIELIŃSKI

Wykaz uczestników

Indeks autorów

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www