Kategorie
Kalendarz

Gutenbaum, Modelowanie_2003

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gutenbaum, Modelowanie_2003

W poprawionym i rozszerzonym III wydaniu książki przedstawione są podstawy metodologiczne i przykłady budowy, w uniwersalnym języku matematyki, modeli różnorodnych systemów: technologicznych, ekonomicznych, rolniczych, ekologicznych. Rozważania rozszerzają wiedzę na temat wyboru i poprawności modeli matematycznych badanych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień sterowania i podejmowania decyzji optymalnych. Celem rozważań jest umożliwienie współpracy między specjalistami w zakresie modelowanego systemu, analitykami systemów, informatykami, programistami komputerowymi. Aktualne wydanie poszerzono o wiele wątków, w tym obszerny rozdział, dotyczący zastosowania modeli sieci neuronowych i krótkie omówienie modelu chaosu.

Książkę można podzielić na trzy części. Część pierwsza dotyczy zagadnień ogólnych modelowania matematycznego. W części drugiej omówione są metody i przykłady tworzenia modeli matematycznych różnych typów, w tym modeli budowania na podstawie: bilansowania strumieni materiałowo-energetycznych, zasady "najmniejszego działania", teorii katastrof, teorii zbiorów rozmytych, sieci neuronowych. Część trzecia poświęcona jest podejmowaniu decyzji optymalnych: programowaniu liniowemu i nieliniowemu, programowaniu dynamicznemu, optymalizacji wielokryterialnej. Materiał przedstawiony jest w taki sposób, aby każdy rozdział stanowił odrębną całość. Rozważania dostosowane są do możliwości recepcyjnych Czytelników o znajomości matematyki nie przekraczającym zakresu studiów politechnicznych lub ekonomicznych.

Książka jest przeznaczona dla specjalistów i studentów dyscyplin, w których możliwe i celowe jest stosowanie modeli matematycznych.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www