Kategorie
Kalendarz

Gutenbaum (red.), Automatyka_2002

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Gutenbaum (red.), Automatyka_2002

Spis treści:

 

 1. Jakub GUTENBAUM, Kazimierz Mańczak - naukowiec i praktyk
 2. Zdzisław BUBNICKI, Uncertain Variables and their Applications in Knowledge-Based Pattern Recognition = Zmienne niepewne i ich zastosowanie w rozpoznawaniu obiektów na podstawie reprezentacji wiedzy
 3. Ryszard GESSING, Adaptive Systems with Current Identification - Weak Points and Improving Modifications = Układy adaptacyjne z bieżącą identyfikacją - wady i propozycje usprawnień
 4. Henryk GÓRECKI, Optimal Control of the Multidimensional Linear Systems with Polynomial Performance Index = Sterowanie optymalne liniowymi wielowymiarowymi układami z wielomianowymi wskaźnikami jakości
 5. Olgierd HRYNIEWICZ, Bayesowska weryfikacja hipotez statystycznych przy nieprecyzyjnych danych eksperymentalnych = Bayes Statistical Tests for Imprecise Experimental Data
 6. Jerzy JÓZEFCZYK, Wybrane algorytmy rozwiązania problemu szeregowania zadań z uwzględnieniem ruchu realizatorów = Algorithms for Task Scheduling in Problems of Moving Executors
 7. Janusz KACPRZYK, Fuzzy Dynamic Programming: A Brief Introduction and Survey = Rozmyte programowanie dynamiczne: wprowadzenie i przegląd zagadnień
 8. Tadeusz KACZOREK, Equivalent Standard Systems for Singular Discrete-Time Systems with Delays = Równoważne systemy standardowe singularnych układów dyskretnych z opóźnieniem
 9. Józef KORBICZ, Marcin WITCZAK, Observer-Based Approaches to Fault Diagnosis = Obserwatory stanu w układach diagnostyki
 10. Maciej KRAWCZAK, Adjoint Multilayer Neural Networks = Odwrotne wielowarstwowe sieci neuronowe
 11. Roman KULIKOWSKI, Problemy zarządzania ryzykiem = Problems of Risk Management
 12. Andrew KUSIAK, Decision Signatures: A Data Mining Approach = Wyznaczniki decyzji: podejście na podstawie eksploracji zbiorów danych
 13. Marek LIBURA, On the Adjustment Problem in Combinatorial Optimization = Uogólnione zagadnienie odwrotne w optymalizacji dyskretnej
 14. Kazimierz MALANOWSKI, Wybrane zadania parametryczne sterowania optymalnego = Some Parametric Problems of Optimal Control
 15. Krzysztof MALINOWSKI, Coordination by Price Instruments; Network Congestion Control and Local Problems = Instrumenty cenowe w koordynacji; sterowanie przeciwzatorowe w sieci komputerowej - zadania lokalne
 16. Franciszek MILKIEWICZ, Modele matematyczne do wspomaganego komputerowo sterowania systemami produkcyjnymi = Mathematical Models for Computer Control of Production Systems
 17. Wojciech MITKOWSKI, Minimalizacja kosztów dostarczania energii elektrycznej do oporowego urządzenia grzewczego = Cost Minimization of Delivering Electrical Energy to Resistance Furnaces
 18. Zbigniew NAHORSKI, Andrzej WERYŃSKI, Interpretacja ocen zmiennych parametrów estymowanych jako parametry stałe = Interpretation of the Estimates of Varing Parameters in the Constant Parameter Models
 19. Antoni NIEDERLIŃSKI, Jerzy KASPRZYK, Jarosław FIGWER, A Strategy and Tool for Computer Aided Process Identification = Strategia i instrumenty do komputerowo wspomaganej identyfikacji procesów
 20. Jan W. OWSIŃSKI, Cluster - Wise Model Identification: what Happened During the Last Twenty Years? = Identyfikacja modeli względem skupień: co zaszło podczas ostatnich 20 lat?
 21. Stanisław SKOCZOWSKI, Deterministyczna identyfikacja modeli transmitancyjnych i jej wykorzystanie = Deterministic Identification of Transmittance Models and its Application
 22. Werner HORN, Murali RAO, Jan SOKOŁOWSKI, An Existance Result for the Bridged Crack Model = Istnienie rozwiązań dla pewnego modelu szczeliny
 23. Andrzej STRASZAK, Wkład IBS PAN do automatyki i informatyki u progu społeczeństwa wiedzy = Systems Research Institute Contribution to Automatic Control and Computer Sciences at the beginning of the Knowledge Society
 24. Lucyna BOGDAN, Zbigniew NAHORSKI, Jan STUDZIŃSKI, Modele hydrauliczne i operacyjne mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków = Development of Hydraulic and Operative Models for Wastewater Treatment Plants
 25. Lucyna BOGDAN, Janusz ŁOMOTOWSKI, Zbigniew NAHORSKI, Jan STUDZIŃSKI, Ryszard SZETELA, Modelowanie matematyczne procesów oczyszczania w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków = Mathematical Modeling and Identification of Wastewater Treatment Plants
 26. Grażyna SZKATUŁA, Zastosowanie zmodyfikowanego zadania pokrycia w uczeniu maszynowym = Modified Set Covering Problem Applied to Machine Learning
 27. Ryszard TADEUSIEWICZ, Modele systemów tworzone z wykorzystaniem sieci neuropodobnych = System Models Using Neural Networks
 28. Leszek TRYBUS, Root Locus and Frequency Design of Industrial PID Controllers - a Tutorial = Projektowanie przemysłowych regulatorów PID metodą częstotliwościową i miejsc geometrycznych pierwiastków - przegląd zagadnień
 29. Sławomir ZADROŻNY, Fuzzy Logic and Relational Databases: Selected Applications = Logika rozmyta i relacyjne bazy danych: wybrane zastosowania
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www