Kategorie
Kalendarz

Holnicki, Nahorski, Żochowski, Modelowanie procesów środowiska naturalnego_2000

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Holnicki, Nahorski, Żochowski, Modelowanie procesów środowiska naturalnego_2000

Książka ta jest poświęcona podstawom budowy modeli matematycznych opisujących przepływ zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Przyjęto w niej dwa dosyć istotne założenia, rzutujące na konstrukcję zawartego w niej materiału. Jedno, to ograniczenie się w zasadzie do modeli opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. W przypadku modeli środowiska naturalnego mamy bowiem do czynienia z przepływami zanieczyszczeń nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni. Ich precyzyjne ujęcie wymaga więc użycia równań różniczkowych cząstkowych. Oznacza to jednak, że w książce nie omawia się raczej modeli uproszczonych, jak na przykład modeli statycznych, opartych na przeciętnych rocznych rozkładach depozycji określonych rodzajów zanieczyszczeń na rozpatrywanym terenie, uzyskanych na podstawie wieloletnich pomiarów, czyli modeli opisanych równaniami różniczkowymi zwyczajnymi, uzyskanymi przez zaniedbanie różnic przestrzennych w stężeniach w rozważanym obszarze.

Drugie z założeń, to ograniczenie się do modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku nieożywionym, w czym mogą zresztą uczestniczyć różnego rodzaju formy żywe. W przemianach wielu zanieczyszczeń uczestniczą bowiem różnego rodzaju bakterie, grzyby, pierwotniaki lub formy wyższe. Założenie to oznacza natomiast, że nie rozpatruje się tu przechodzenia zanieczyszczeń przez formy żywe, na przykład przez łańcuchy pokarmowe.

W początkowych rozdziałach książki przedstawiono zagadnienia ogólne: przegląd podstawowych rodzajów równań występujących w modelowaniu środowiska naturalnego, metody wyznaczania rozwiązań równań tego typu, co w przypadku równań różniczkowych cząstkowych nie jest zadaniem trywialnym, a także metody określania nieznanych parametrów równań na podstawie pomiarów sygnałów. Dalsze rozdziały zawierają opisy modeli używanych do przedstawienia rozprzestrzeniania się i przemian zanieczyszczeń w różnych mediach: atmosferze, wodach powierzchniowych i wodach podziemnych.

Prace nad książką trwały kilka lat. Jej wstępna wersja powstała w ramach programu TEMPUS JEP 07228/94. Następnie, w ramach prac statutowych Instytutu Badań Systemowych PAN oraz prac naukowych Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, rozszerzono niektóre zagadnienia oraz wprowadzono kilka nowych tematów.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www