Kategorie
Kalendarz

Holnicki-Szulc, Modele

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Holnicki-Szulc, Modele

Praca dotyczy szerokiej i niezwykle istotnej problematyki związanej z ochroną środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem. Omówiono w niej zagadnienia związane z budową oraz możliwościami wykorzystania określonej klasy modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych, jako narzędzi do kontroli i sterowania jakością środowiska. Przedstawiono imple­mentacje dynamicznych modeli prognostycznych skali miejskiej i regionalnej, których opis matematyczny jest oparty na odpowiednim układzie równań adwekcji-dyfuzji. Na podstawie kompleksowej analizy numerycznej, opracowano efektywny obliczeniowo schemat aproksymacji, spełniający równocześnie wymogi zachowania kształtu oraz dokładności. Wykorzystano go w realizacji kom­puterowej modelu. Postać matematyczną oraz implementację komputerową od­powiednich modeli dyspersji zanieczyszczeń zastosowano następnie do sformułowania oraz rozwiązania zadań wyboru optymalnej strategii ograniczania emisji w skali regionu oraz sterowania w czasie rzeczywistym emisją wybranych źródeł. Proponowane rozwiązania są przykładem wykorzystania zaawansowa­nych metod z dziedziny optymalizacji i technik komputerowych do rozwiązania zadań z zakresu ochrony jakości powietrza. Równocześnie, mogą one znaleźć praktyczne zastosowanie w zintegrowanych systemach zarządzania jakością środowiska.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www