Kategorie
Kalendarz

hołubiec analiza12

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » hołubiec analiza12

Książka zawiera zbiór prac doktorantów Studium. W niniejszym tomie dość dobrze prezentowana jest tematyka przygotowywanych rozpraw doktorskich oraz stopień zaawansowania rozpraw. Zamieszczone artykuły przygotowane zostały pod kierunkiem opiekunów naukowych doktorantów oraz przez nich zaopiniowane do druku.

Spis prac:

1. Krzysztof Bartyzel „Ciągowe struktury symboliczne”

2. Elżbieta Batóg „Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozy i optymalizacji struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa”

3. Piotr Biegus „Mikrostosy TCP/IP w zastosowaniach”

4. Paweł Bujnowski „Miękkie drzewa decyzyjne wykorzystujące intuicjonistyczne zbiory rozmyte”

5. Jacek Chmielewski „Systemowe wspomaganie rozwoju sektora badawczo-rozwojowego dla długofalowych strategii rozwoju Polski”

6. Bogumił Fiksak „Model neuronu jako nomogram”

7. Marek Gajewski „Przegląd wybranych technik segmentacji dokumentów tekstowych”

8. Joanna Kapusta „Zastosowania algorytmów transformacji wielomianowych”

9. Gerard Kiljan „Model krajowego systemu zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym”

10. Konrad Koniarski „Wielo-kadrowa analiza obrazów w zagadnieniach rozszerzonej rzeczywistości”

11. Przemysław Kusaj „WWW(R) evolution – WEB.2.0 As a milestone In Word Wide Web development”

12. Przemysław Pyzel “O problemie oceny efektywności systemów informatycznych”

13. Łukasz Sosnowski „Budowa systemów porównywania obiektów złożonych”

14. Adam Stojanowski „Zastosowanie algorytmów grupowania danych opartych na gęstości do odkrywania ważnych miejsc ze śladów GPS”

15. Katarzyna Wasilewska „Negocjacje w procesach alokacji zasobów w środowisku gridowym”

16. Jakub Wojnar „Wskaźnik typu osobowości MBTI jako miara bliskości emocjonalnej”

17. Tomasz Wysocki „Rozmyte uogólnienie liniowego modelu dyskryminacyjnego w zastosowaniu do przewidywania niewypłacalności”

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www