Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 3

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 3

Na niniejszą publikację składają się prace doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz kilku doktorantów, których promotorami są członkowie Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych.

Prace zostały przygotowane na VII Konferencję z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne (KSW'2001) na temat „Informatyka, Zarządzanie, Decyzje” organizowaną w Ciechocinku w dniach 5-7 września 2001 r.

Organizatorami konferencji są:

 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Instytut Badań Systemowych PAN

Podobnie jak dwa poprzednie tomy, również niniejszy tom trzeci związany jest z problemami analizy systemowej oraz jej zastosowań. Wszystkie zamieszczone w nim prace wykonane zostały pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotorów) i przez nich zaakceptowane do druku.

 

Spis treści:

 

Jerzy HOŁUBIEC, Przedmowa

 1. Jacek CHMELEWSKI, „V - biznes: szybkozmienne i wirtualne organizacje XXI wieku wspomagane technologiami teleinformatycznymi”
 2. Jarosław GUTKEWICZ, „Przesyłanie głosu i obrazu w rozległych sieciach pakietowych (WAN) przedsiębiorstwa”
 3. Małgorzata KNAUFF, „On optimality of educational vouchers”
 4. Wojciech LATUSEK, „Evolutionary algorithms in nonlinear econometric modeling”
 5. Agnieszka Barbara MALINOWSKA, „Nieistotne funkcje ocen w optymalizacji wektorowej”
 6. Maciej MARCZAK, „Zastosowanie uogólnienia odległości Levenshtein?a w systemie transformacji symbolicznych”
 7. Justyna MATYSEWICZ, Wtold WEK, „On computer - supported marketing decision making”
 8. Kamila PAWŁOWSKA, „Problem oceny organizacji. Problems of organization assessment”
 9. Marcin SŁOMKA, „Systemy adaptacyjne w taktycznej alokacji aktywów”
 10. Ewa J. SŁUSZNIK, „Rozkład indeksów siły w Radzie Ministrów Unii Europejskiej przy podejmowaniu decyzji”
 11. Jacek WAGLOWSKI, „Optymalizacja konfiguracji układu stacji bazowych systemu LMDS”
 12. Piotr WELENC, „Wirtualizacja procesów w systemach klasy ERP”
 13. Wojciech WIECZOREK, „Przewidywalność stóp zwrotu na podstawie historycznej sezonowości układu stóp zwrotu”
 14. Wojciech WIECZOREK, „Rozszerzony matematyczny model alokacji kapitału”
 15. Wiktor WOJCIECHOWSKI, „Koncepcja podsumowania lingwistycznego w technologii agentów inteligentnych”
 16. Grzegorz WOJDA, „WWW - wiedza do wydobycia”
 17. Małgorzata WRZOSEK, „On computer simulation of grey zone dynamics”
 18. Leszek ZAKRZEWSKI, „Metody sztucznej inteligencji i ich wykorzystanie”
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www