Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 4

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 4

Na niniejszą publikację składają się prace doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Prace niniejsze przygotowano na VII Konferencję Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych BOS 2002 „Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku”.

Konferencja została zorganizowana w dniach 26-28 września 2002 r. w Warszawie przez:

 • Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Z uwagi na bardzo szeroki zakres tematyczny konferencji, prace doktorantów znalazły się w programach obrad różnych sekcji, właściwych dla prezentowanej tematyki. Są to m.in. sekcje: systemów zarządzania, modelowania i optymalizacji, finansów, wspomagania decyzji, informatyki i telekomunikacji, analizy danych i statystyki.

 

Spis treści:

 

Jerzy HOŁUBIEC, Przedmowa

 1. Jacek CHMIELEWSKI, „Szybkozmienne i wirtualne organizacje XXI wieku wspomagane sieciowymi softbotami intranetowymi i ekstranetowymi”
 2. Anna CZYŻKOWSKA, „Uwarunkowania systemowe i informatyczne włączenia polskiego rolnictwa do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej”
 3. Andrzej DOMARADZKI, „Dobór funkcji celu przeznaczonej do poszukiwania strategii inwestycyjnych”
 4. Mirosław GRACZYK, „Komputerowe wspomaganie planowania rozproszonej produkcji sezonowej w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych”
 5. Jarosław GUTKIEWICZ, „Analiza systemowa e-learning'u w warunkach polskich”
 6. Cezary KOŚMIDER, „Analiza nowych algorytmów dyskretyzacji atrybutów ciągłych”
 7. Marek KULBACKI, „Methods for Automation of Human Motion Modeling”
 8. Klaudia A. ŁAWCEWICZ, „Sieć semantyczna - nowa generacja globalnej sieci informacji”
 9. Maciej ŁOPACIŃSKI, „Problemy opóźnień transmisji i zarządzania opóźnieniami w sieciach teleinformatycznych”
 10. Maciej ŁOPACIŃSKI, „Problemy zarządzania i rozwiązań systemowych w nowo zaprojektowanym systemie informatycznym dla koncernu medialnego”
 11. Przemysław OGONOWSKI, „Przykłady zastosowania detekcji anomalii do zabezpieczania systemów informatycznych”
 12. Piotr WELENC, „Audyt systemów informatycznych zorientowany na ryzyko”
 13. Piotr WELENC, „Wymagania stawiane systemom informatycznym w kontekście nowelizacji Ustawy o rachunkowości”
 14. Leszek ZAKRZEWSKI, „Rozmyty świat - możliwości zastosowań zbiorów rozmytych”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www