Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 5

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 5

Niniejszy tom 5 publikacji z serii „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu” zawiera zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich prowadzonych od szeregu lat w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Celem cyklicznie ukazujących się tego typu opracowań jest prezentowanie kierunków poszukiwań badawczych w przygotowywanych rozprawach doktorskich, głównie w zakresie tworzenia i zastosowania systemów informatycznych dla celów zarządzania, planowania i sterowania.

Tematyka Studiów Doktoranckich „Informatyka w Zarządzaniu i Finansach” obejmuje zagadnienia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy systemowej, analizy finansowej i ryzyka informatycznych systemów zarządzania i systemów wspomagania decyzji. Zawarte w niniejszej publikacji artykuły pokrywają zakres tematyczny studiów i są wynikiem pogłębionej znajomości nowoczesnych narzędzi matematycznych i informatycznych wspomagających procesy zarządzania w różnych dziedzinach gospodarki.

 

Spis treści:

 

Przedmowa

 

 1. Małgorzata CHARYTANOWICZ, „Zastosowanie Bayesowskiej defuzyfikacji w diagnostyce medycznej”
 2. Jacek CHMIELEWSKI, „Wirtualne organizacje wiedzy w sektorze info”
 3. Andrzej DĄBKOWSKI, „Zastosowanie algorytmów rozkładu schematów relacyjnych baz danych do optymalizacji systemów bazodanowych”
 4. Andrzej DOMARADZKI, „Detekcja zmiany trendu w persystentnych szeregach czasowych z wykorzystaniem algorytmów immunologicznych”
 5. Karina GRĘBOWSKA, „Statystyczna analiza obecnej struktury rynku telefonii komórkowej w Polsce”
 6. Jarosław GUTKIEWICZ, „Integracja heterogenicznych systemów informatycznych w oparciu o rozwiązania internetowe serwerów aplikacyjnych”
 7. Tomasz HORDJEWICZ, „Sztuczne systemy immunologiczne i ich zastosowanie w systemach rekomendujących”
 8. Anna JASIŃSKA-KAWALCZEWSKA, „Aktualne problemy zarządzania w obrocie energią elektryczną”
 9. Małgorzata LUCIŃSKA, „Rozwiązywanie sekwencyjnych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem algorytmów immunologicznych”
 10. Klaudia A. ŁAWCEWICZ, „Elektroniczny system przepływu i archiwizowania dokumentów europejskich (EWD)”
 11. Maciej ŁOPACIŃSKI, „Zarządzanie jakością i kosztami ruchu internetowego”
 12. Dariusz NOWAK, „Problemy niezawodności oprogramowania”
 13. Aleksander MAZGAJ, „Wyznaczanie decyzji bayesowskiej przy niesymetrycznej kwadratowej funkcji strat”
 14. Cyprian PROCHOT, „Estymatory jądrowe w zastosowaniu do wykrywania nietypowych transakcji finansowych”
 15. Robert Przemysław SKIBA, „Wirtualna organizacja modelująca lokalizacje inwestycji samowystarczalnych energetycznie”
 16. Jarosław SMOŁA, „Komputerowe wspomaganie szacowania współczynnika beta dla firm prywatnych”
 17. Sławomir STRZYKOWSKI, „Komputerowy system ewidencji skazanych i tymczasowo aresztowanych 'NOE' jako przykład systemu ekspertowego”
 18. Jacek WAGLOWSKI, „Zastosowanie logiki rozmytej do optymalizacji rozmieszczenia stacji bazowych systemu lmds”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www