Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 6

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 6

Niniejszy VI już tom z serii „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu” zawiera zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich Instytutu Badań Systemowych PAN.

Celem tej cyklicznej publikacji jest prezentowanie kierunków badawczych w przygotowywanych rozprawach doktorskich, głównie w zakresie tworzenia i zastosowania systemów informatycznych dla celów zarządzania, planowania i sterowania.

W bieżącym tomie na specjalne podkreślenie zasługują prace dotyczące zastosowania algorytmów immunologicznych w takich zagadnieniach jak: ustalanie optymalnych strategii, analizy zmiany trendów lub w medycynie.

 

Spis treści:

 

Przedmowa

 1. Narcyz S. ADAMUS, „Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w procesach biznesowych”
 2. Radosław BAŁDAK, „Możliwości badania sprawozdania finansowego za pomocą systemu wieloagentowego”
 3. Katarzyna BIENIEK, „Analiza efektywności schematów ważenia słów kluczowych w systemie wyszukiwania informacji tekstowej”
 4. Jacek CHMIELEWSKI, „Wirtualne organizacje wiedzy w zastosowaniu do szóstego programu ramowego Unii Europejskiej”
 5. Andrzej DOMARADZKI, „O skuteczności sygnałów zmiany trendów w szeregach czasowych”
 6. Piotr FERSZKA, „Projektowanie klastra komputerowego - aspekty wydajnościowe”
 7. Piotr Andrzej KOWALSKI, „Skończone ciągi liczbowe a układy dynamiczne”
 8. Małgorzata LUCIŃSKA, „Generacja optymalnych strategii w systemach wieloagentowych z wykorzystaniem algorytmów immunologicznych”
 9. Klaudia A. ŁAWCEWICZ, „Zastosowanie elementów logiki dęskryptywnej do budowy języków ontologicznych”
 10. Maciej ŁOPACIŃSKI, „Rola regulatora telekomunikacyjnego w rozwoju społeczeństwa informatyczngo”
 11. Przemysław OGONOWSKI, „New algorithms for generating tigh sets of receptors”
 12. Jacek ORZEŁ, „Jakościowe metody analizy ryzyka operacyjnego reprezentowane ilościowo w przyjętej skali liczbowej”
 13. Sławomir STRZYKOWSKI, „Algorytm rozmieszczania osób pozbawionych wolności 'AVALON' w komputerowym systemie ewidencji skazanych i tymczasowo aresztowanych NOE'”
 14. Przemysław SZUFEL, „Infotechniczne aspekty automatyzacji odmiejscowionego procesu wspomagania analizy decyzyjnej”
 15. Maciej ŚMIGIELSKI, „Analiza możliwości budowy rozmytego modelu logistyki w sieciach handlowych”
 16. Kinga WYPYSIAK, „Modularne sieci neuronowe i ich wykorzystanie w rozwiązywaniu zadań klasyfikacji wniosków kredytowych”
 17. Leszek ZAKRZEWSKI, „Obszary zastosowań interpolacji opartej na metodzie p-faktor”
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www