Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 7

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 7

Niniejszy VII już tom z serii „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu” zawiera zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich Instytutu Badań Systemowych PAN.

Celem tej publikacji, podobnie jak poprzednich, jest prezentowanie kierunków badawczych w przygotowywanych rozprawach doktorskich, głównie w zakresie tworzenia i zastosowania systemów informatycznych dla celów zarządzania, planowania i sterowania oraz podejmowania decyzji.

Tematyka Studiów Doktoranckich „Informatyka w zarządzaniu i finansach” obejmuje zagadnienia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy systemowej, analizy finansowej i ryzyka, informatycznych systemów zarządzania oraz systemów wspomagania decyzji.

Wszystkie zamieszczone prace zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotorów) i przez nich zaopiniowane do druku.

 

Spis treści:

 

Przedmowa

 1. Katarzyna BIENIEK, „Zastosowanie teorii możliwości w wyszukiwaniu informacji tekstowej"
 2. Jacek CHMIELEWSKI, „Wirtualne organizacje wiedzy - możliwości rozwoju"
 3. Marek CHMIELEWSKI, Podstawowe stopy procentowe NBP a inflacja"
 4. Karina DANIEL, „Algorytm wyznaczania optymalnej strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej"
 5. Piotr FILIPKOWSKI, „Elektroniczny pośrednik w systemie transakcyjnym"
 6. Tomasz HORDJEWICZ, „Sterowanie adaptacyjne w czasie rzeczywistym"
 7. Michał JANKOWIAK, „Modyfikacja modelu systemu immunologicznego Farmera, Perelsona oraz Packarda"
 8. Anna JASIŃSKA-KAWAŁCZEWSKA, „Analiza funkcjonowania zasady TPA na rynku energii elektrycznej"
 9. Mariusz KOZIARZ, „Zastostosowanie metody daktylograficznej do zabezpieczania systemów informatycznych"
 10. Marta KUKIER, „Metody wyznaczania funkcji przynależności zbiorów rozmytych"
 11. Stanisław LENKIEWICZ, „Tradycyjne metody pomiaru i możliwości zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w analizie ryzyka kredytowego"
 12. Klaudia A. ŁAWCEWICZ, „Koncepcja inteligentnego systemu typu CMS z uwzględnieniem specyfiki serwisów informacyjnych polskiej administracji publicznej"
 13. Janusz MIROFORIDIS, „Modele optymalizacji sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych"
 14. Cezary NOWACKI, „k-anonimowość: metoda ochrony prywatności danych"
 15. Jacek ORZEŁ, „Stan badań w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze finansowym"
 16. Ewa PŁAT, „Etapy tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji"
 17. Krzysztof SZOT, „Algorytm zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej"
 18. Przemysław SZUFEL, „O zdalnym wsparciu procesu nauczania badań operacyjnych"
 19. Michał SZYMAŃSKI, „Szacowanie kosztów systemu informatycznego"
 20. Tomasz WASIUK, „Rodzaje definicji usług. Propozycja definicji komponentowo-atrybutowej"
 21. Leszek ZAKRZEWSKI, „Wielopoziomowa globalnie zorientowana architektura obliczeniowa"
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www