Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 8

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 8

Niniejszy VIII tom z serii „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu" zawiera zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich Instytutu Badań Systemowych PAN.

Celem tej publikacji, podobnie jak poprzednich, jest prezentowanie kierunków badawczych w przygotowywanych rozprawach doktorskich, głównie w zakresie tworzenia i zastosowania systemów informatycznych dla celów zarządzania, planowania i sterowania oraz podejmowania decyzji.

Tematyka Studiów Doktoranckich „Informatyka w zarządzaniu i finansach" obejmuje zagadnienia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy systemowej, analizy finansowej i ryzyka, informatycznych systemów zarządzania oraz systemów wspomagania decyzji.

Wśród wielu tematów poruszanych w niniejszym tomie warto zwrócić specjalną uwagę na artykuł poświęcony wykrywaniu plagiatów, tak bardzo aktualnej problematyki współczesnych badań naukowych.

Wszystkie zamieszczone prace zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotorów) i przez nich zaopiniowane do druku.

 

Spis treści:

 1. Radosław BAŁDAK, „Możliwości wykorzystania algorytmów genetycznych przy harmonogramowaniu pracy pracownikom firm o zadaniowym trybie pracy"
 2. Jacek CHMIELEWSKI, „Wirtualne organizacje wiedzy - tworzenie konsorcjów dla programów ramowych Unii Europejskiej"
 3. Marek DOLATA, „Rozwiązanie rozmytego problemu dystrybutora w warunkach złożonych form funkcji przynależności"
 4. Piotr FILIPKOWSKI, „Cenowe relacje rozmyte pomiędzy stronami transakcji biznesowych"
 5. Piotr Andrzej KOWALSKI, „Równoległy algorytm wyznaczenia dwuwymiarowej otoczki wypukłej"
 6. Marta KUKIER, „Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do klasyfikacji niezrównoważonych klas"
 7. Stanisław LENKIEWICZ, „Metoda wyznaczania pojemności zadłużeniowej firm"
 8. Elżbieta MEJSNER, „Automatyczne wykrywanie plagiatów za pomocą porównywania tekstów na przykładzie algorytmu Knuta-Morrisa-Pratta"
 9. Katarzyna NOWACKA, „Model wyszukiwania informacji tekstowej oparty na teorii możliwości"
 10. Przemysław PYZEL, „Ocena efektywności zintegrowanego systemu zarządzania"
 11. Sławomir STRZYKOWSKI, „Algorytm genetyczny „NOE" - do alokacji osób pozbawionych wolności - wyniki pilotażu"
 12. Krzysztof SZOT, „Algorytm zapewnienia jakości pracy szkoły w zakresie diagnozy szkolnej"
 13. Aneta Anna WIKTORZAK, „Systemy informatyczne w zarządzaniu oświatą"
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www