Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza 9

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza 9

Niniejszy IX tom z serii „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu" zawiera zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich Instytutu Badań Systemowych PAN.

Celem tej publikacji, podobnie jak poprzednich, jest zaprezentowanie kierunków badawczych w przygotowywanych rozprawach doktorskich, głównie w zakresie tworzenia i zastosowania systemów informatycznych dla celów zarządzania, planowania i sterowania oraz podejmowania decyzji.

Tematyka Studiów Doktoranckich „Informatyka w zarządzaniu i finansach" podejmuje zagadnienia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analizy systemowej, analizy finansowej i ryzyka, informatycznych systemów zarządzania oraz systemów wspomagania decyzji.

W niniejszym tomie zwraca uwagę duża liczba artykułów dotyczących zastosowań i metod sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach.

Zamieszczone prace zostały przygotowane pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotorów) i przez nich zaopiniowane do druku.

 

Spis treści:

 1. Marta BORUCH, „Zastosowanie modelu wnioskowania rozmytego typu Takagi-Sugeno-Kanga jako uniwersalnego aproksymatora na rynku funduszy inwestycyjnych"
 2. Jacek CHMIELEWSKI, „Wirtualne organizacje wiedzy - sieci neuronowe w zastosowaniu do wspomagania tworzenia konsorcjum"
 3. Robert DEKOWSKI, „Bezpieczny podpis elektroniczny"
 4. Robert DEKOWSKI, „Zagrożenia dla systemów bankowości internetowej"
 5. Marek DEMIANIUK, „Komputerowy system do przeprowadzania testów - moduł administracyjny"
 6. Przemysław JANICKI, „Koncepcja reguł asocjacyjnych i jej rozwinięcia: wybrane podejścia"
 7. Marek KONOPKA, „Socjologiczny aspekt bankowości elektronicznej"
 8. Grzegorz KROCZEK, „Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w optymalizacji dyskretnej do analizy mikromacierzy ekspresji genów"
 9. Stanisław LENKIEWICZ, „Analiza skupień i obszary jej zastosowań"
 10. Katarzyna NOWACKA, „Zastosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej"
 11. Andrzej PARAFIAN, „Oracle e-Busines Suite. Opis systemu klasy ERP II oraz metodyk jego wdrażania"
 12. Ewa PIŁAT, „Aspekty prawne oraz ich wykorzystanie podczas tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji"
 13. Daniel SPICA, „Zastosowanie modelu CMMI do poprawy jakości oprogramowania"
 14. Krzysztof SZOT, „Oceny rozmyte w wieloosobowej metodzie AHP w systemie poprawy jakości pracy szkoły"
 15. Maciej ŚMIGIELSKI, „Analiza metod portfelowych dla handlu detalicznego"
 16. Marcin WERDONI, „Nauczanie na odległość"
 17. Aneta Anna WIKTORZAK, „Zarządzanie zmianą a jakość placówki oświatowej"
 18. Tomasz WYSOCKI, „Modelowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności"
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www