Kategorie
Kalendarz

Hołubiec (red.), Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu_1999

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hołubiec (red.), Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu_1999

Na niniejszą publikację składa się zbiór prac doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich „Informatyka w zarządzaniu i finansach” działających przy Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Prace te były referowane na konferencji BOS'98 „Rozwój średnich i małych miast w XXI wieku w Polsce: Rola badań operacyjnych i systemowych”, Kutno, 8-10 czerwca 1998 r., a także na seminariach Studiów Doktoranckich „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Nad stroną merytoryczną publikacji czuwał Pan Prof, dr hab. Jerzy Hołubiec oraz grono recenzentów i opiekunów naukowych doktorantów.

Prace dotyczą głównie problemów analizy systemowej oraz jej zastosowań w dziedzinie finansów, a zwłaszcza - teorii portfela, obligacji i problemów inwestycyjnych. Niektóre prace przy analizie finansowej posługują się tzw. algorytmami genetycznymi i sieciami neuronowymi, a także modelowaniem rozmytym i strukturami fraktalnymi. Część prac dotyczy zarządzania i sterowania produkcją.

 

Spis treści:

 

Przedmowa, prof. Roman KULIKOWSKI

 1. Rafał BATOR, „Struktury fraktalne na rynkach kapitałowych"
 2. Artur BRZYSKI, „Metoda ABC w zakładzie produkcyjnym w warunkach polskich"
 3. Artur BRZYSKI, „Wybrane aspekty rachunku koszów przy symulacji działania zakładu i prognozy wyników finansowych"
 4. Zbigniew GRĄBCZEWSKI, „Sterowanie produkcją w małych i średnich firmach meblowych"
 5. Mirosław KASACKI, „Problemy optymalizacji gospodarowania energią"
 6. Jarosław KASZUBA, „Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania wpłat składek w kontynuowanych ubezpieczeniach na życie"
 7. Janusz KOSIŃSKI, „Reprezentacja grafowa przepływów pieniężnych w wielookresowych projektach inwestycyjnych"
 8. Mirosław LULA-DUŻYŃSKI, „O zastosowaniu metod analizy portfolio do podejmowania decyzji w warunkach niepewności"
 9. Maciej ŁOPACIŃSKI, „Transmisja głosu w korporacyjnych sieciach rozległych"
 10. Włodzimierz MAGIERA, „Algorytmy genetyczne w zastosowaniach finansowych"
 11. Włodzimierz MAGIERA, „Dostosowanie algorytmów genetycznych do działania w warunkach środowiska niestacjonarnego"
 12. Mirosław MICHAŚ, „Budynki inteligentne elementem nowoczesnych aglomeracji"
 13. Mirosław MICHAŚ, „Zastosowanie algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów trudnych i NP zupełnych"
 14. Joanna OLBRYŚ, „Pojęcie dominacji w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu na rynku polskim"
 15. Joanna OLBRYŚ, „Wpływ reszty we wzorze Taylora na wartość niespodziewanej stopy zwrotu z portfela obligacji o stałym oprocentowaniu"
 16. Paweł STRYKOWSKI, „Lingwistyczne podsumowania baz danych z użyciem logiki rozmytej i algorytmów genetycznych"
 17. Krzysztof TARGIEL, „Wybrane problemy modelowania rozmytego w ekonomii"
 18. Ryszard WIETESKA, „Zastosowanie wybranych metod pozyskiwania wiedzy z baz danych"
 19. Mirosław WUJAS, „Optymalizacja struktury organizacyjnej jednostki kultury (non-profit) działającej w warunkach wolnorynkowych"
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www