Kategorie
Kalendarz

holubiec.techniki1(13)

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » holubiec.techniki1(13)

Niniejszy tom z uwagi na zmianę nazwy Studiów Doktoranckich IBS PAN z Infromatyka w zarządzaniu i finansach na Techniki informacyjne – teoria i zastosowania zmienił również tytuł: poprzednio Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu – obecnie Techniki informacyjne – teoria i zastosowania. Stąd numeracja tomu 1(13).

Podobnie jak wszystkie poprzednie, ten tom zawiera zbiór prac doktorantów Studiów Doktoranckich Instytut Badań Systemowych PAN. Nadal głównym celem publikacji jest m.in. wyrobienie umiejętności pisania artykułów, rzeczowego, krótkiego przedstawienia ich treści podczas konferencji, aby w efekcie doktorant podczas obrony rozprawy doktorskiej w zwięzły sposób potrafił przedstawić tezy swojej rozprawy.

Zamieszczone artykuły przygotowane zostały pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotorów) doktorantów oraz przez nich zaopiniowane do druku.

Spis treści

1. Chmielewski Jacek „Systemowe wspomaganie rozwoju klastrów jako element strategii innowacyjnego rozwoju Polski”

2. Fiksak Bogumił „Nomogram jako graficzny kalkulator w przestrzeni czterowymiarowej”

3. Janicki Przemysław „Trendy cykliczne – falki – kryzysy walutowe”

4. Koniarski Konrad „Metody detekcji cech obrazów w analizie wielokadrowej”

5. Kusaj Przemysław „Systemy rekomendacyjne – ich natura i ograniczenia”

6. Olkowski Jacek „Koncepcja integracji systemu ORACLE Universal Content Management z podpisem elektronicznym”

7. Ostrycharz Małgorzata „Gradacyjne metody analizy danych na przykładzie badania solidności klientów banku”

8. Pylak Paweł „Metody przetwarzania danych pomiarowych do postaci  źródłowej”

9. Rutka Przemysław „An efficient orthogonal algorithmization of isoperimetric type problem In the class of closed polynomial curves”

10. Siderska Julia “Wstępna ocean roli wartości niematerialnych w firmie PROKOM”

11. Sosnowski Łukasz „Identification with compound object comparators – technical aspects”

12. Witlib Adrian “iSCSI alternatywą dla standard FC”

13. Zaniewski Krzysztof “Automatyczne generowanie sekwencji wejścia – wyjścia (UIO) – za pomocą algorytmu PSO do testów automatu skończonego”

 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www