Kategorie
Kalendarz

Homenda, Zastosowanie

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Homenda, Zastosowanie

Monografia poświęcona jest omówieniu wybranych zagadnień o cha­rakterze badawczym i teoretycznym związanych z przetwarzaniem informacji, określanych terminami sztucznej inteligencji, czy też inteligencji obliczeniowej. Zagadnienia są prezentowane z perspektywy ich zastosowań praktycznych w przetwarzaniu informacji muzycznych.

Monografia jest podzielona na trzy części. W części pierwszej prezen­towane są metody przetwarzania danych numerycznych otrzymywanych z urzą­dzeń akwizycji danych: skanery, kamery, mikrofony, itp. Celem przetwarzania danych numerycznych jest ich koncentracja prowadząca do wyodrębnienia cech charakteryzujących symbole i obiekty opisane w przestrzeniach danych nume­rycznych

W części drugiej przedstawione są metody rozpoznawania symboli i obiektów na podstawie ich cech, metody analizy zależności między symbolami i obiektami, a także próby określenia formy i treści informacji.

W części trzeciej pokazano zastosowanie w praktyce – w prototypowym programie komputerowym przetwarzania informacji muzycznych, przeznaczo­nym dla osób niewidomych i widzących – pojęć i treści z poprzednich części. Część ta jest podsumowaniem zagadnień przedstawianych w częściach pierw­szej i drugiej.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www