Kategorie
Kalendarz

hryniewicz badania operacyjne 2008

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » hryniewicz badania operacyjne 2008

Książka składa się z artykułów przedstawiających wyniki prac z dziedziny badań operacyjnych i systemowych, poświęconych środowisku naturalnemu i zarządzaniu nim, zwłaszcza w zakresie ochrony atmosfery, globalnego ocieplenia i walki z nim, jakości i zaopatrzenia w wodę. Tematyka ta jest rozszerzona o aspekty przestrzenne, regionalne i samorządowe, a także planowanie i funkcjonowanie infrastruktury. Tom zamykają prace metodyczne, dostarczające technik, będących podstawą prezentowanych zastosowań.

Prezentowane w książce teksty podzielono na trzy części: Środowisko i jego ochrona, Przestrzeń i transport oraz Metody: optymalizacja, dane, analiza, przy czym w części trzeciej przedstawiono nowoczesne metody i algorytmy obliczeniowe znajdujące zastosowania w rozwiązywaniu problemów zasygnalizowanych w częściach pierwszej i drugiej. W prezentowanych tekstach nawiązuje się także do opublikowanego raportu pt. „Kapitał intelektualny Polski”, opracowanego przez  zespół Polska 2030 pod kierownictwem Michała Boniego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Spis treści:

1. P.Sienkiewicz, A.Straszak  „60 lat cybernetyki, analizy systemowej i polskiej informatyki”

Środowisko i jego ochrona:

2. A. Straszak, J. Studziński „Potrzeba eko-info-cybetechnologicznego przeprojektowania systemów i intersystemów użytkowych – w szczególności środowisk”

3. Z. Nahorski „Oceny zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze”

4. P. Nowak, M. Romaniuk „Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie instrumentów pochodnych związanych z protokołem z Kioto”

5. J. Stańczak „model handlu pozwoleniami na emisje CO2 z uwzględnieniem cen zakupu”

6. I. Rojek „Opracowanie modelu inteligentnego zarządzania środowiskiem”

7. A.B. Miklewski „Catchment modelling under deep uncertainty on the periurban areas”

8. A. Barski, A. Pawlak, J. Studziński “Komputerowy model hydrauliczny miejskiej sieci wodociągowej”

9. L. Bogdan, G. Petriczek „Modelowanie przepływów w sieci kanalizacyjnej”

10. M. Stachura, K. Janiszowski „Modele mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby syntezy algorytmów regulacji”

11. I. Rojek „Porównanie klasyfikatorów dla ISW zarządzania siecią wodociągową”

12. P. Bartoszczuk „Taryfy opłat za wodę”

13. P. Holnicki „Zastosowania modeli zintegrowanych do zarządzania jakością powietrza atmosferycznego”

14. A. Kałuszko „Wspomaganie opracowania strategii redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych”

Przestrzeń i transport:

16. J.W. Owsiński „On measurement of sustainability and life quality In Polish municipalities”

17. J. Gadomski “Ocena rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Uwagi metodologiczne”

18. E. Sobczak „Tendencje rozwojowe miast jako centrów rozwoju województw „

19. A. Wiśniewski „Adaptacja funkcjonalna automatu komórkowego w procesie modelowania dynamicznych systemów miejskich”

20. K. Jakowska-Suwalska „Zagadnienia lokalizacji centrów dystrybucji typu G/G/1/r”

21. B. Mażbic-Kulma [et al.] „Zastosowanie metod grafowych i algorytmów ewolucyjnych w zadaniach lokalizacyjnych”

22. K. Pietrzyk „Analiza systemowa kompleksowej sieci autostrad w Polsce”

23. M. Kozłowski, A. Stelmach „Implementacja narzędzi zarządzania jakością w systemie zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku”

24. A. Kwasiborska „Analiza realizacji procesu obsługi naziemnej”

Metody: optymalizacja, dane, analiza.

25. J. Kurnatowski, M. Libura „MIP formulation of the adjustment problem for the MST and MHP problems: computational results”

26. E. Ziółkowski “Algorytm analizy braku rozwiązania zadania optymalizacji wsadu do pieców odlewniczych”

27. M. Chudy „Oszacowanie błędu w obliczeniach z rozmytymi danymi”

28. P. Kulczycki, P.A. Kowalski „Klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego za zredukowanymi próbami wzorcowymi”

29. D. Dżega, W. Olejniczak „Ocena zdolności algorytmów klasyfikacji do generalizacji wiedzy”

30. L. Klukowski „Porządkowanie i grupowanie obiektów jako zagadnienie estymacji statystycznej”

31. J.W. Owsiński, M.T. Mejza „A new hybrid clustering method: from „subassemblies” to „shapes”

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www