Kategorie
Kalendarz

Hryniewicz, Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością_1996

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Hryniewicz, Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością_1996

<p>Niniejsza książka przeznaczona jest dla czytelnika znającego podstawy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. W celu ułatwienia jej odbioru przez praktyków w rozdziale 2. przypomniane zostały podstawowe pojęcia z tej dziedziny. Należy tu zaznaczyć, że treść tego rozdziału dotyczy wyłącznie pojęć, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia dalszych partii książki. Pominięto, na przykład, materiał związany z tzw. bayesowskim podejściem do zagadnień statystyki - niezwykle przydatny przy analizie wyników badań niezawodnościowych. Ze względu na charakter tego rozdziału, pojęcia omawiane są w sposób skrótowy. W rezultacie, zrozumienie jego treści wymaga pewnej znajomości problematyki rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Tak więc w przypadku czytelników nie znających podstaw rachunku prawdopodobieństwa i statystyki rozdział ten nie może służyć jako wyłączne źródło informacji na ten temat. Czytelnikom pragnącym bliżej zapoznać się z teorią rachunku prawdopodobieństwa i statystyki a preferującym tradycyjne podejście do tego zagadnienia (nie wymagające znajomości pojęć współczesnej matematyki) można polecić klasyczny podręcznik Fisza (1969). Nowoczesny, a jednocześnie napisany językiem zrozumiałym dla osób nie mających specjalnego przygotowania, wykład z teorii prawdopodobieństwa i jej zastosowań można znaleźć w książce Pacuta (1985). Z kolei, nowoczesny wykład statystyki matematycznej zawarty jest w książce Bartoszewicza (1989). Wiele procedur statystycznych, które znajdują zastosowanie w praktyce jakości i niezawodności zostało opisanych w książce Firkowicza (1970). Na polskim rynku wydawniczym można znaleźć również szereg podręczników przeznaczonych głównie dla studentów uczelni ekonomicznych, w których w prosty sposób wyłożone są podstawy statystyki.</p>
<p>Ograniczony rozmiar tej książki sprawia, że ograniczono się w niej do klasycznych zagadnień z obszaru nazywanego w terminologii angielskiej &bdquo;Statistical Quality Control&rdquo;. Nie poruszono w niej natomiast innych, ważnych, problemów dotyczących wykorzystania metod statystycznych w sterowaniu jakością. W szczególności pominięto w niej zagadnienia statystycznego planowania doświadczeń mających na celu poprawę jakości, analizy wyników badań niezawodności, analizy współzależności własności jakościowych itp. Zagadnienia te są na tyle obszerne, że poświęca się im oddzielne książki.</p>
<p>Metody statystycznego sterowania jakością są szeroko stosowane od kilkudziesięciu już lat. Wiele z nich trafiło do norm międzynarodowych ISO, które sukcesywnie tłumaczone są na język polski jako normy PN-ISO. W niniejszej książce zaprezentowane zostały wszystkie normy międzynarodowe z tego zakresu. Niestety, czytelnik nie znajdzie w niej pełnych materiałów zawartych w tych normach. Wynika to z polityki wydawniczej ISO, która zakłada konieczność nabywania odpowiednich norm przez ich użytkowników. Zawarty w niniejszej książce materiał powinien w znacznym stopniu ułatwić ewentualne podjęcie takiej decyzji i dalsze wykorzystanie tych norm w praktyce statystycznego sterowania jakością.</p>
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www