Kategorie
Kalendarz

kacprzyk badania operacyjne 2008

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » kacprzyk badania operacyjne 2008

Książka jest zbiorem artykułów, zawierających wyniki prac badawczych, poświęconych kwestiom globalizacji, zwłaszcza w kontekście rozwoju informatyki, Internetu oraz społeczeństwa informacyjnego, czy też społeczeństwa wiedzy. Na tym tle rozważane są bieżące problemy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa imprez masowych itp., oraz zabezpieczenia przed atakami terrorystycznymi. Ostatnią część książki stanowią artykuły, dotyczące modeli i analiz konfliktów i walki oraz odpowiednich systemów informatycznych.

Spis treści:

1. P. Sienkiewicz „Strategie rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego”

Globalizacja – informatyka, Internet, strefa komercyjna i publiczna:

2. P. Sienkiewicz, A. Dziurny „Strategie rozwoju społecznego w modelach Klubu Rzymskiego”

3. S. Gładyś, M. Kaliczyńska „Wykorzystanie narzędzi webometrii w procesie poznawania społeczności informacyjnych”

4. A.M. Pielak, J.W. Owsiński „Jakość stron internetowych samorządów lokalnych Mazowsza a przestrzeń wiejska”

5. A. Barczak „Architektura SOA - uwarunkowania i ograniczenia”

6. Z. Buchalski „Wykorzystanie Internetu oraz nowych technologii informatycznych do wspomagania działalności firmy handlowej”

7. L. Drelichowski „Zastosowanie sieci migrujących i hurtowni danych w organizacjach agrobiznesu oraz ocenie przedsiębiorstw komunalnych przez władze samorządowe”

8. B. Śmiałkowska „Metoda adaptacji hurtowni danych do zmiennych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa”

9. T. Jaworska „Struktura wewnętrzna obrazowej bazy danych”

10. R. Budziński, J. Becker „Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: organizacja struktur informacyjnych i funkcjonowanie systemu informatycznego”

Bezpieczeństwo i jego zagrożenia:

12. R. Antkiewicz [et al.] „Systemy wspomagania zarządzania kryzysowego”

13. K. Liedel „Rola RAND Corporation w zwalczaniu terroryzmu”

14. R. Antkiewcz [et al.] „Metody predykcji zagrożenia atakiem terrorystycznym”

15. H. Świeboda „Zagrożenia informacyjne bezpieczeństwa narodowego”

16. E. Lichocki „Cyberterrorystyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa polskiego”

17. K. Liedel „Bezpieczeństwo imprez masowych w dobie zagrożeń terrorystycznych”

18. P. Piasecka „Imprezy masowe jako cel zamachów terrorystycznych”

19. P. Sienkiewicz [et al.] „Zagrożenia dla bezpieczeństwa logistycznego imprez masowych”

20. H. Spustek, A. Żach „Model bezpieczeństwa informacyjnego organizacji”

21. K. Raczkowski „Systemowe zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej”

22. Z. Stachowiak „Paradygmat nowej ekonomiki instytucjonalnej podstawą budowy modelu bezpieczeństwa ekonomicznego”

Konflikt i walka: informacja i podejmowanie decyzji:

23. P. Sienkiewicz [et al.] „Analiza systemowa sytuacji konfliktowych i kryzysowych”

24. A. Najgebauer [et al.] „Symulacyjny model działań bojowych szczebla operacyjnego i taktycznego”

25. R. Wieleba „Integracja systemów wspomagania dowodzenia z modelami walki”

26. K. Kaliński „Modelowanie podstawowych rodzajów działań bojowych z wykorzystaniem symulacyjnego systemu walki JTLS”

27. P. Boryn „Architektura organizacyjno-funkcjonalna systemu symulacyjnego walki na przykładzie systemu JTLS”

28. K. Żwirek „Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach zarządzania kryzysowego”

29. H. Spustek „Eksperyment symulacyjny a kalkulacje operacyjno-taktyczne”

30. M. Strzoda „Model oceny działania organów dowodzenia”

31. J.W. Owsiński [et al.] „Zastosowanie zbiorów rozmytych we wspomaganiu decyzji dowódczych”

32. A. Najgebauer [et al.] „Modelowanie i symulacja procesów dowodzenia w systemie symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego”

33. T. Winiarski „Dynamika zmian potencjału bojowego w ćwiczeniu wspomaganym komputerowo”

34. J. Grzyb „Analiza efektywności ćwiczeń wspomaganych komputerowo (CAX)”

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www