Kategorie
Kalendarz

Kacprzyk, Budziński (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006_metody i techniki

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kacprzyk, Budziński (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006_metody i techniki

Niniejszy tom zawiera tę część prac konferencji BOS-2006 - Badania Operacyjne i Systemowe, która dotyczy - najogólniej rzecz biorąc - podejmowania decyzji rozumianego jako wybór pewnych najlepszych, a przynajmniej dostatecznie dobrych, opcji. Teoria podejmowania decyzji należy do klasycznych obszarów badawczych, cieszących się niesłabnącym zainteresowaniem, i jest intensywnie rozwijana w ramach takich dziedzin jak automatyka, teoria systemów, teoria sterowania itp.. Ostatnio, w związku z rozwojem technik komputerowych, teoria ta znajduje szerokie zastosowanie w informatyce. Godne podkreślenia jest przy tym to, że podejmowanie decyzji jest jednym z kluczowych elementów różnorodnych podejść i koncepcji, powstających w obszarze intensywnie rozwijanych ostatnio badań związanych z tzw. zarządzaniem wiedzą i gospodarką opartą na wiedzy.

Niniejszy tom jest poświęcony przedstawieniu prac związanych z powyższymi kierunkami i aspektami podejmowania decyzji. Prace podzielono przy tym na:

  • Artykuły programowe,
  • Decyzje wielokryterialne,
  • Decyzje grupowe i głosowania,
  • Optymalizacja i wspomaganie decyzji,
  • Dane, analiza, modele.

 

Spis treści:

 

J. Kacprzyk, R. Budziński, Wprowadzenie

Lista recenzentów wydawnictw związanych z konferencją BOS 2006

Spis treści

 

Artykuły programowe

 

Olgierd Hryniewicz, „Weryfikacja hipotez o słabych zależnościach w zbiorach danych"

Tadeusz Trzaskalik, „Metody wielokryterialne w badaniach rynku finansowego"

Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, „Towards human-consistent data-driven decision support systems via fuzzy linguistic data summaries"

 

I. Decyzje wielokryterialne

 

Tomasz Strąbski, Włodzimierz Ogryczak, „Nukleolama metoda punktu odniesienia"

Maciej Wolny, „Koncepcja minimalizacji ryzyka w wielokryterialnym problemie decyzyjnym na gruncie teorii gier"

Agnieszka B. Malinowska, „Wyznaczanie kryteriów nieistotnych w zadaniach liniowych"

Ryszard Budziński, Jarosław Becker, Michał Durka, „Modele wielokryterialne WPL w systemie aukcji elektronicznej"

Sebastian Sitarz, „Postoptymalizacja w programowaniu wielokryterialnym"

Mariusz Wasiak, „Wybrane aspekty optymalizacji wielokryterialnej"

Ilya V. Ashikhmin, Dmitry Kochin, Leonas Ustinovichius, Arunas Barvidas, „DSS UniComBOS for engineering and construction contracts"

Vaidotas Śarka, Edmundas K. Zavadskas, Leonas Ustinovichius, Edita Śarkiene, Darius Migilinskas, „Method of project multicriteria decision synthesis in construction"

Joanna Banaś, „Wielkość działek a planowanie zasiewów w gospodarstwie rolnym"

 

II. Decyzje grupowe i głosowania

 

Krzysztof Przybyszewski, Honorata Sosnowska, „Głosowanie aprobujące -frekwencja i preferencje wyborcze"

Hanna Bury, Dariusz Wagner, „Praktyka tworzenia oceny grupowej przy użyciu metod Bordy oraz Condorceta"

Mariusz Mazurkiewicz, Jacek W. Mercik, Frantisek Turnovec, „Transfer preferencji elektoratu w wyborach parlamentarnych 2001, 2005 w Polsce"

Mariusz Mazurkiewicz, „Analiza dynamiki preferencji elektoratu w wyborach prezydenckich 2005 w Polsce"

Jerzy Hołubiec, Andrzej Małkiewicz, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, „Analiza wpływu programu i kampanii wyborczej na wyniki wyborów do Sejmu 2005"

Jan W. Owsiński, „The ideal structures in group opinion analysis"

 

III. Optymalizacja i wspomaganie decyzji

 

Zbigniew Buchalski, „Komputerowe wspomaganie procesu decyzyjnego przy wykorzystaniu systemu ekspertowego opartego na regułowej bazie wiedzy"

Dorota Kuchta, „Control of realisation of a production plan"

Zdzisław Milian, „Metody dokładne określania rozkładu czasu realizacji przedsięwzięcia"

Piotr Kulczycki, Karina Daniel, „Algorytm wspomagania strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej"

Marian Chudy, „Szczególne, binarne zadania optymalizacji"

Adam Kasperski, Michał Kulej, „Dwukryterialne zagadnienie najkrótszej drogi z rozmytymi kosztami i czasami przejazdu"

Jarosław Stańczak, Krzysztof Trojanowski, „Metody uczenia maszynowego w ocenie działania operatorów ewolucyjnych przy szukaniu optimum zadania niestacjonarnego"

Barbara Mażbic-Kulma, Krzysztof Sęp, „Baza wierzchołkowa w hipergrafie jako metoda przydzielania zadań"

Waldemar Korczyński, „Systemy Pauna jako homomorficzne obrazy sieci Petriego"

Eugeniusz Ziółkowski, „Zastosowania optymalizacji nieliniowej w sterowaniu żeliwiakiem"

Przemysław Korytkowski, „Heurystyczne podejście do optymalizacji zdolności produkcyjnej"

Piotr Nowak, Maciej Romaniuk, „Wycena instrumentów pochodnych zainspirowanych protokołem z Kyoto"

Agnieszka Jóżwiak, „Zastosowanie programowania genetycznego do automatycznego generowania struktury portfela uwzględniającego preferencje inwestora"

 

IV. Dane, analiza, modele

 

Barbara Gładysz, „Odporna regresja rozmyta"

Robert Burduk, „Prawdopodobieństwo błędu w rozpoznawaniu wieloetapowym"

Maciej Romaniuk, „Zastosowanie metod odnowy w diagnostyce metod MCMC"

Leszek Klukowski, „Estymacja relacji tolerancji na podstawie wielokrotnych porównań parami z błędami losowymi"

Henryk Potrzebowski, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp, „Heurystyczne i ewolucyjne metody znajdowania pokrycia grafu, korzystające z pojęcia cr-kliki i innych ograniczeń"

Tatiana Jaworska, „Wyznaczanie faktur we wstępnym przygotowaniu obrazów dla celów obrazowej bazy danych"

Agnieszka Pożyczka, Andrzej Piegat, „Analiza metod rozwiązywania liniowych równań rozmytych"

Ewa Adamus, „Uzupełnianie niekompletnych danych na bazie niesymetrycznej relacji podobieństwa"

Izabela Rejer, „Interpretacja modelu neuronowego przy pomocy reguł rozmytych"

Renata Dudzińska-Baryła, Agata Gluzicka, „Teoria prospektów a średnia Gini?ego - porównanie empiryczne"

Karina Murawko-Wiśniewska, Andrzej Piegat, „Metoda reprezentacji singletonowej obliczania odpowiedzi modelu rozmytego na rozmytą wartość jego wejścia"

Joanna Bartosik, „Membrany dynamiczne w modelowaniu systemów ekonomicznych"

Sylwester Wawrzoła, „Dynamiczne membrany w systemach społecznych"

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www