Kategorie
Kalendarz

Kacprzyk, Nahorski, Wagner (red.), Zastosowania badań systemowych w nauce, technice i ekonomii_2005

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kacprzyk, Nahorski, Wagner (red.), Zastosowania badań systemowych w nauce, technice i ekonomii_2005

Początków szybkiego rozwój badań systemowych należy poszukiwać w początku lat pięćdziesiątych, gdy przed politykami postawiono zadanie rozwiązania problemów o znaczeniu globalnym, mających zresztą głównie charakter militarny. W tym czasie powstawały pierwsze instytucje naukowe zajmujące się badaniami systemowymi, takie jak np. słynny RAND Corporation. W latach sześćdziesiątych tematyka badań systemowych zaczęła docierać do Polski, by w istotny sposób rozwinąć się w następnej dekadzie. Jest rzeczą interesującą, że wśród prekursorów badań systemowych w Polsce pojawiło się wiele osób, których dotychczasowe badania naukowe związane były z jednym z najbardziej nowoczesnym wówczas kierunkiem badawczym nauk technicznych, a mianowicie z automatyką. Można śmiało powiedzieć, że podwaliny polskich badań systemowych tworzone były w Instytucie Automatyki PAN oraz w jego następcy, Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. W tym kontekście staje się oczywiste, że powstanie badań systemowych w Polsce jest ściśle związane z osobą Profesora Andrzeja Straszaka, któremu poświęcona została niniejsza książka.

Jeżeli można pokrótce scharakteryzować działalność Profesora Andrzeja Straszaka na niwie badań systemowych, to należy użyć lapidarnego określenia: wizjoner. Ta właśnie cecha Profesora była i nadal jest niezbędna, gdy chcemy rozwiązywać problemy o znacznym stopniu złożoności, które nie nadają się do prostego opisu formalnego. Konieczna jest umiejętność skłonienia do współpracy specjalistów z różnych dziedzin, właściwego kojarzenia wyciąganych przez nich wniosków oraz proponowania rozsądnych, choć nie zawsze optymalnych, rozwiązań. Naukowiec zajmujący się badaniami systemowymi musi mieć bardzo rozległe zainteresowania dotyczące zarówno złożonych problemów współczesnej informatyki, jak też i zagadnień będących przedmiotem zainteresowania nauk społecznych. Powyższe cechy dobrze opisują wieloletnią działalność Profesora Andrzeja Straszaka w instytutach Polskiej Akademii Nauk, a w tym w szczególności w Instytucie Badań Systemowych PAN, oraz w instytucjach zagranicznych, na przykład w Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemowej (DASA) w Laxemburgu pod Wiedniem. Potwierdzeniem tego jest lista współautorów niniejszej książki, reprezentujących różne dziedziny nauki, którzy na swojej drodze naukowej mieli przyjemność współpracować z Profesorem Andrzejem Straszakiem. Również tematyka niniejszej książki pokazuje wszechstronność zainteresowań Profesora Andrzeja Straszaka i różnorodność problemów badawczych, którymi interesował się przez ponad pięćdziesiąt lat pracy naukowej. Naukowcy zajmujący się w Polsce badaniami systemowymi są Mu za to niezmiernie wdzięczni.

 

Spis treści:

 

Olgierd Hryniewicz, Przedmowa

Kazimierz Mańczak, „Andrzej Straszak Uczony-Prekursor"

 

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

 

 1. Mirosław Bereziński, „A possibility of applying quantum mechanics methodology in the theory of knowledge creating"
 2. Ludosław Drelichowski, „Komputeryzacja funkcji decyzyjnych, planowanie strategiczne i zarządzanie wiedzą"
 3. Jerzy Kisielnicki, „Dylematy rozwoju badań systemowych czyli rozważania nad tym czy powstała już nowa szkoła w naukach organizacji i zarządzania - szkoła zarządzania informacji i wiedzy"
 4. Roman Kulikowski, „Zarządzanie ryzykiem w gospodarce opartej na wiedzy"
 5. Stefan Kwiatkowski, „Intelektualizacja przedsiębiorczości, intelektualizacja przedsiębiorstw"

 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 

 1. Andrzej Barczak, „Technologie informacyjne a kształtowanie rynku pracy - szanse i zagrożenia"
 2. Piotr Sienkiewicz, „Od cybernetyki Wienera do cybernetycznej przestrzeni"
 3. Bogdan Stefanowicz, „Rola informacji"
 4. Andrzej P. Wierzbicki, „Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i systemowe"

 

ZAGADNIENIA STRUKTURALNE W ZARZĄDZANIU

 

 1. Zdzisław Bubnicki, „Application of uncertain variables to a project management under uncertainty"
 2. Edward Michalewski, „Problemy integracji w systemach informacyjnych zarządzania"
 3. Jan W. Owsiński, Sławomir Zadrożny, „Tracing globalisation through gravity-based trade models: problems and suggestions"
 4. Stanisław Piasecki, „Zasady syntezy struktury systemów kierowania"
 5. Jan Stachowicz, „?Pełzająca restrukturyzacja? polskich przedsiębiorstw - zmianą organizacyjną w błędnej spirali niemożności"
 6. Jan Węglarz, „Zarządzanie zasobami w systemach typu grid"

 

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA BADAŃ OPERACYJNYCH

 

 1. Marian Chudy, „Metoda oceny ekwiwalentności potencjałów niszczących"
 2. Jerzy Hołubiec, „Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu zapotrzebowania mocy w systemach elektroenergetycznych"
 3. Janusz Kacprzyk, „Towards perception-based fuzzy modeling: an extended multistage fuzzy control model and its use in sustainable regional development planning"
 4. Maciej Krawczak, „Generalized nets representation of multilayer neural networks simulation process"
 5. Jan Studziński, „Computer modelling, simulation and identification of molten glass furnaces"

 

WSPOMAGANIE DECYZJI

 

 1. Lucyna Bogdan, Jan Studziński, „Problems of computer aided decision support system for a municipal water network"
 2. Hanna Bury, Dariusz Wagner, „Group judgement methods. Some remarks on application aspects"
 3. Piotr Holnicki, „Zastosowanie modeli matematycznych w analizie jakości środowiska naturalnego"
 4. Barbara Mażbic-Kulma, „Wybrane metody decyzji w transporcie lotniczym"
 5. Zbigniew Nahorski, Waldemar Jęda, Joanna Horabik, Matthias Jonas, „Propozycja zarządzania niepewnością bilansu gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto"
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www