Kategorie
Kalendarz

Karpiński, Korczak, Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Karpiński, Korczak, Metody oceny niezawodności dwustanowych systemów technicznych_1990

Niniejsza praca stanowi dość obszerny przegląd osiągnięć nauki w zakresie niezawodności systemów dwustanowych. Analiza tego dorobku prowadzi do następujących wniosków:

  • Obecny stan wiedzy teoretycznej o metodach analizy i oceny niezawodności złożonych dwustanowych obiektów jest pokaźny. Istnieją już modele i metody pozwalające na opis i analizę bardzo szerokiej klasy systemów.
  • Istotny jest problem wyboru odpowiednich wskaźników niezawodności do oceny niezawodności systemów. W konkretnym przypadku wybór ten powinien uwzględniać jednocześnie przynajmniej dwa aspekty: ilość informacji, którą zawiera wskaźnik oraz pracochłonność (ilość obliczeń) niezbędną do jego otrzymania.
  • Bardzo ważnym zagadnieniem jest wybór odpowiedniego sposobu zapisu struktury niezawodnościowej systemu. Podstawowym kryterium tego wyboru powinna być prostota zapisu struktury, w tym również możliwość łatwej jej modyfikacji.

Wydaje się, że w najbliższym okresie należy podjąć następujące prace:

  1. Opracować normy z zakresu analizy i oceny niezawodności systemów dwustanowych. Normy te powinny obejmować zalecane wskaźniki niezawodności systemów (naprawianych 1 nienaprawianych) dla różnych typów obiektów oraz zalecane sposoby reprezentacji struktur niezawodnościowych.
  2. Ze względu na to, że wiele wskaźników niezawodności systemów wyznacza się w bardzo złożony sposób należy - Poza tradycyjnym podaniem odpowiedniego wzoru analitycznego opracować również proste i czytelne algorytmy ich wyznaczania.
  3. Mając na uwadze złożoność zagadnień dotyczących analizy i oceny niezawodności systemów oraz obecny rozwój informatyki celowym wydaje się podjęcie prac mających na celu wykonania profesjonalnego oprogramowania umożliwiającego szybkie dokładne rozwiązywanie sygnalizowanych wyżej zagadnień. Oprogramowanie to powinno umożliwiać wprowadzanie i modyfikacja struktury niezawodnościowej systemu (prawdopodobnie w postaci drzewa uszkodzeń) oraz służyć do efektywnego wyznaczania szerokiej klasy wskaźników niezawodności. Odpowiednie programy powinny być integralną częścią norm lub zalecanym ich uzupełnieniem.

Publikacja powstała w ramach problemu RPBR 02.1 „Komputerowe systemy oceny wyników i prognozowania jakości i niezawodności wyrobów przemysłu elektronicznego, lotniczego oraz zmechanizowanego sprzętu powszechnego użytku”.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www