Kategorie
Kalendarz

Krawczak, Hołubiec (red.), Analiza 2

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Krawczak, Hołubiec (red.), Analiza 2

Na niniejszą publikację składają się prace doktorantów Zaocznych Studiów Doktoranckich w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk „Informatyka w zarządzaniu i finansach”, młodych pracowników Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Prace te przygotowano na VI Konferencję z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne (KSW'2000) na temat „Technologie Informatyczne w Biznesie” organizowanej w Ciechocinku w dniach 14-16 września 2000 r.

Organizatorami Konferencji są:

 • Komitet Badań Naukowych
 • Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • Instytut Badań Systemowych PAN
 • Polska Akademia Nauk - Odział w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN
 • Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne w Bydgoszczy.

Większość prac jest związana z problemami analizy systemowej oraz jej zastosowań w dziedzinie finansów, a zwłaszcza - decyzji inwestycyjnych. Niektóre prace dotyczą problemów sztucznej inteligencji, np. hipotez rozmytych. Część prac związana jest z zarządzaniem. Kilka prac dotyczy problemów systemów informatycznych.

 

Spis treści:

 

Roman KULIKOWSKI, Przedmowa

 1. Rafał BATOR, „System CRM - następca czy uzupełnienie systemu ERP”
 2. Jacek CHMIELEWSKI, „Zwinne i wirtualne organizacje XXI wieku wspomagane technologiami teleinformatycznymi”
 3. Bożena FILIPOWSKA, „Budynki inteligentne - przykłady zastosowań w Polsce”
 4. Mirosław GRACZYK, „Wykorzystanie komputera w podejmowaniu decyzji”
 5. Janusz KOSIŃSKI, „Możliwość porównania projektów inwestycyjnych różnych”
 6. Ewa KUROWSKA, Małgorzata MICHAŁOWSKA, Artur KOZŁOWSKI, „Projekt systemu wspomagania organizacji pracy i zarządzania - w centrum kształcenia i wychowania OHP”
 7. Agnieszka B. MALINOWSKA, „Rozwiązanie utopijne zadania wielokryterialnego programowania matematycznego”
 8. Zygmunt MAŁECKI, „Wyceny instrumentów finansowych zależnych od stóp procentowych z użyciem krat dwumianowych”
 9. Małgorzata MIEC1ELSKA, Jolanta NIEWCZAS, „Badania preferencji zakupu artykułów spożywczych przez klientów hipermarketów”
 10. Edyta MRÓWKA, Przemysław GRZEGORZEWSKI, „Zastosowanie testów do hipotez rozmytych w tworzeniu rozmytych zapytań”
 11. Piotr NYCZ, Przemysław GRZEGORZEWSKI, „Interfejs komputerowego systemu do analizy nieprecyzyjnych wyników badań niezawodności”
 12. Grzegorz PAWLIK, Agnieszka WÓJCIK-MAZUR, „Zastosowanie wielowymiarowej bazy danych opartej na bankowej informacji sprawozdawczej do analizy ryzyka finansowego na przykładzie oceny ryzyka płynności banku”
 13. Leszek PĘKSYK, „Jednowymiarowy matematyczny model alokacji kapitału”
 14. Leszek PĘKSYK, „Dwuwymiarowy matematyczny model alokacji kapitału w długookresowym horyzoncie czasowym”
 15. Marek SIKORA, „Rozwiązania logistyczne i marketingowe przedsiębiorstw agrobiznesu - procesy dostosowawcze”
 16. Robert SKIBA, „Filozofia controllingu a zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie”
 17. Marcin SŁOMKA, „Impact of initialization methods of start population on convergence of evolutionary strategies”
 18. Grzegorz WOJDA, „Wykorzystanie stron www w procedurze kształtowania produktu opartej na algorytmie Steinhausa”
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www