Kategorie
Kalendarz

Krawczak, Miklewski, Jakubowski, Konieczny, Zarządzanie

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Krawczak, Miklewski, Jakubowski, Konieczny, Zarządzanie

Rozwój rynków finansowych doprowadził do sytuacji, w której jednym z najistotniejszych celów w banku staje się zarządzanie ryzykiem cenowym. Analizując ryzyko cenowe banku, działającego w warunkach polskich, wydaje się, że najważniejsze stają się krótkoterminowe prognozy cen rynkowych (np. stóp procentowych, kursów walutowych itd.). Bezpieczne zarządzanie ryzykiem cenowym oraz krótkoterminowe prognozowanie cen stają się w Polsce jednymi z najważniejszych elementów polityki banków.

W książce przedstawiono:

       modele struktury terminowej stóp procentowych,

       zagadnieniazarządzania portfelem obligacji,

       metodę value at risk,

       procesy stochastyczne w modelowaniu i prognozowaniu szeregów czasowych,

       analizę i predykcję szeregów czasowych z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji i teorii informacji.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www