Kategorie
Kalendarz

Kulikowski, Bogdan (red.), Wspomaganie decyzji, systemy eksperckie_1995

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski, Bogdan (red.), Wspomaganie decyzji, systemy eksperckie_1995

Niniejsze wydawnictwo stanowi wybór referatów wygłoszonych na konferencji „Analiza decyzyjna, systemy eksperckie, zastosowania systemów komputerowych”, która odbyła się w Warszawie w dniach 25-27 maja 1994 r.

Problematyka konferencji została podzielona na cztery główne zagadnienia:

 • wspomaganie decyzji
 • systemy eksperckie
 • zastosowanie systemów eksperckich w bankowości, finansach i przemyśle
 • metody reprezentacji i poszukiwania wiedzy.

 

Spis treści:

 

R. KULIKOWSKI, L. BOGDAN, Przedmowa

 

Referaty plenarne
 1. R. KULIKOWSKI, „Wspomaganie decyzji dotyczących inwestycji w papiery wartościowe”
 2. J. KACPRZYK, „Rozumowanie w warunkach niepewności”

 

Rozdział 1. Wspomaganie decyzji
 1. J. BABAROWSKI, J. GUTENBAUM, M. INKIELMAN, „Doradczy model symulacyjny do wspomagania decyzji makroekonomicznych”
 2. B. BARAN-JAROSZ, H. BURY, „Metody czynnikowe w badaniach regionalizacyjnych w transporcie”
 3. G. BRZYKCY, „Model systemu Prologu z odrębnie specyfikowaną wiedzą sterującą”
 4. W. CIECHANOWICZ, P. HOLNICKI, A. ŻOCHOWSKI, „System wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju ekonomicznego z uwzględnieniem ochrony środowiska”
 5. P. CZYŻAK, A. JASZKIEWICZ, „Procedura metaheurystyczna P-SA dla zadań wielokryterialnej optymalizacji kombinatorycznej”
 6. W. DOBRZYŃSKI, „Inteligentny interfejs użytkownika wspomagający proces wyszukiwania informacji”
 7. J. GRUSZECKI, A. MIESZKOWICZ-ROLKA, „Komputerowe wspomaganie procesu oceny pilotów szkolonych na symulatorze lotu”
 8. J. HOŁUBIEC, W. ŁABUDA, J. MALICKA-WĄSOWSKA, W. ROKICKI, „Komputerowa analiza zjawisk społeczno-gospodarczych regionu”
 9. J. HOŁUBIEC, J. KACPRZYK, „Prognozowanie wyników wyborów parlamentarnych. Koncepcja wykorzystania zbiorów przybliżonych”
 10. A. KAŁUSZKO, A. PARTYKA, Z. UHRYNOWSKI, „Komputerowy system wspomagania decyzji w planowaniu rozwoju sektora energii uwzględniającym ochronę atmosfery”
 11. L. KRUŚ, P. BRONISZ, „Koncepcje rozwiązań w wielokryterialnych grach kooperacyjnych bez wypłat ubocznych”
 12. L. KSIĘŻOPOLSKA, D. WAGNER, „Uporządkowanie zbioru obiektów w skali liczbowej”
 13. R. KULIKOWSKI, A. JAKUBOWSKI, D. WAGNER, „Zastosowanie teorii zarządzania oraz decyzji grupowych w procesie reorganizacji jednostki naukowo-badawczej”
 14. D. LAZAR, „Puste odpowiedzi w relacyjnych bazach danych a ich relaksacja z użyciem logiki rozmytej”
 15. S. ŁUKASIK, „Algorytm planowania remontów sieci drogowej”
 16. J.W. MERCIK, „Paradoksy tzw. &bdquodivided government&rdquo
 17. J. PIERONEK, „Komputerowe wspomaganie procedury przeprowadzania oraz analizy ankiet i testów - system GENTEST”
 18. K. SZKATUŁA, „Analiza średniego przypadku m-wymiarowych zadań załadunku”
 19. E. TOCZYŁOWSKI, „Analiza strukturalna problemów decyzyjnych zarządzania procesami elastycznego studiowania”
 20. S. ZADROŻNY, „Zastosowanie elementów logiki rozmytej w zadaniach indywidualnego i grupowego wyboru”

 

Rozdział 2. Systemy eksperckie
 1. K. BARTCZAK, „Koncepcja komputerowego systemu ekspertowego lokalizacji dróg kołowych i kolejowych SEXP-TRAN”
 2. W. BRZOZOWSKI, „Struktury i metody pozyskiwania wiedzy w systemie diagnostyki technicznej na przykładzie systemu eksperckiego EKSPEM”
 3. B. DĘBSKA, „Metodologia kreowania graficzno-regułowych baz wiedzy dla systemu ekspertowego SCANKEE”
 4. J. DUDA, J. POBOŻNIAK, „Prototyp systemu ekspertowego do projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem”
 5. E. GÓRSKA, A. KURZYDŁOWSKA, „Sztuczna inteligencja w diagnozowaniu stanowisk roboczych”
 6. B. GUZOWSKA-ŚWIDER, „Zastosowanie systemu ekspertowego SCANKEE do symulowania procesu analizy chemicznej”
 7. O. HRYNIEWICZ, C. IWAŃSKI, „System ekspercki do statystycznej kontroli jakości”
 8. J.A. JAGODA, „ESMOZA - system ekspercki do ocen niezawodności i bezpieczeństwa obiektów morskich”
 9. A. KACZMAREK, „Komputerowa baza wiedzy leksykalnej języka polskiego”
 10. E. KĄCKI, Z. FILUTOWICZ, „Organizacja pewnego systemu ekspertowego w zakresie optymalnego sterowania”
 11. E. KĄCKI, B. OSTROWSKA, „Wykorzystanie komputerowego systemu. NEUNET do symuowania sieci neuronowych”
 12. A. ŁAWRYNOWICZ, „Szkieletowy system ekspercki ESTA”
 13. A. MICHALSKI, „Mechanizmy kontroli współpracy źródeł wiedzy w systemie eksperckim o architekturze tablicowej”

 

Rozdział 3. Zastosowanie systemów eksperckich w bankowości, finansach i w przemyśle
 1. K. CICHOCKI, „Czynniki determinujące wzrost cen papierów wartościowych”
 2. C. DOMINIAK, T. TRZASKALIK, „Programowanie dynamiczne a decyzje inwestycyjne”
 3. W. ŁABUDA, „Ranking banków komercyjnych (komputerowa implementacja metody)”
 4. A. ŁODZIŃSKI, „Zastosowanie karowj funkcji skalaryzującej jako sposobu wyboru sterowania wielokryterialnego procesem wieloetapowym”
 5. H. PIETKIEWICZ-SAŁDAN, „Synteza hierarchicznej struktury sieci usługowej na przykładzie banku”
 6. H. POTRZEBOWSKI, „Wspomaganie systemowe wybranych decyzji finansowych o redukcji wzajemnych zobowiązań”
 7. L. SŁOMIŃSKI, „Wybrane modele optymalizowania decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym”
 8. P. WOJCIECHOWSKI, „Wspomaganie decyzji przy zawieraniu kontraktów menedżerskich”
 9. I. WORONIECKA, „Inflacja a indeksacja płac - wspomaganie decyzji na szczeblu rządowym”

 

Rozdział 4. Metody reprezentacji i poszukiwania wiedzy
 1. P. CICHOSZ, J.J. MULAWKA, „Uczenie się sekwencyjnego podejmowania decyzji w oparciu o opóźnione nagrody”
 2. E. GATNAR, „Modelowanie i symulacja w warunkach braku pełnej informacji”
 3. K.C. KIWIEL, P. KOWALSKI, B. ŁOPUCH, „Metody subgradientowe dla zadań klasyfikacji w sieciach neuronowych”
 4. H. KRAWCZYK, W. MALINA, „Wykorzystanie teorii diagnostyki systemowej jako bazy wiedzy ”
 5. A. MEISSNER, „Automatyczne wnioskowanie w oparciu o prologową technologię dowodzenia twierdzeń”
 6. R. SŁOWIŃSKI, J. STEFANOWSKI, „Regułowy system wspomagania klasyfikowania wykorzystujący wartościową relację bliskości”
 7. J. STEPANIUK, „Rozróżnialność i macierze decyzyjne”
 8. G. SZKATUŁA, „Uczenie indukcyjne z użyciem dodatkowej informacji uzyskanej od ekspertów dziedzinowych”
 9. E. SZCZERBICKI, „System podtrzymywania wiarygodności w procesie projektowania”
 10. W. TRACZYK, „Modele jakościowe dla wnioskowania głębokiego”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www