Kategorie
Kalendarz

Kulikowski, Bubnicki, Kacprzyk (red.), Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą_2006

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski, Bubnicki, Kacprzyk (red.), Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą_2006

Niniejsza książka zawiera przedstawione na szerszym tle wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego pt. „Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą w warunkach reformy" (grant Komitetu Badań Naukowych nr 4T11F01225), realizowanego w latach 2003-2005. Kierownikiem projektu był Roman Kulikowski. Projekt, a w konsekwencji również prezentowana książka składa się z trzech części: Część I - Wspomaganie decyzji rozwojowych z uwzględnieniem ryzyka. Część II - Rozdział nakładów na badania naukowe na podstawie niepewnej wiedzy. Zastosowania zmiennych niepewnych i kompleksów operacji. Część III - Komputerowe systemy wspomagania decyzji dla potrzeb zarządzania wiedzą.

Części I i III opracowały zespoły Instytutu Badań Systemowych PAN odpowiednio pod kierunkiem Romana Kulikowskiego i Janusza Kacprzyka, natomiast część II zespół Instytutu Informatyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem Zdzisława Bubnickiego.

Poszczególne części łączy merytorycznie tematyka przedstawiona w tytule książki, a w szczególności problematyka podejmowania decyzji na podstawie niepewnej lub nieprecyzyjnej wiedzy. W dużym stopniu cechą wspólną jest również charakter i zakres prezentacji obejmujący konkretne wzory, algorytmy i wyniki badań symulacyjnych, które mogą być przydatne do projektowania komputerowych systemów wspomagających podejmowanie decyzji dla klas lub przypadków rozpatrywanych w książce. Poszczególne części książki mają swoją daleko posuniętą specyfikę. Przede wszystkim prezentują trzy, w dużym stopniu różne podejścia do podejmowania decyzji w warunkach niepewności: zastosowanie koncepcji funkcji użyteczności i ryzyka (część I), zastosowanie formalizmu zmiennych niepewnych i teorii kompleksów operacji (część II) oraz zastosowanie koncepcji inteligentnego wyszukiwania informacji i grupowego podejmowania decyzji (część III). Redaktorzy ujednolicili poszczególne części w minimalnym, niezbędnym zakresie edytorskim i merytorycznym. Pełne ujednolicenie w tym przypadku nie wydaje się możliwe ani celowe. Wynika to głównie z faktu, że mniej lub bardziej obszerne syntezy problematyki podejmowania decyzji na podstawie niepewnej wiedzy znajdują się obecnie w fazie intensywnych prac. Wprowadzenia do poszczególnych części książki przedstawiają zakres i charakter tych części z uwzględnieniem ich specyfiki.

Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowo-badawczych pracujących w dziedzinie informatyki, zarządzania, automatyki oraz inżynierii systemów. Może okazać się przydatna dla studentów i doktorantów odpowiednich specjalności, a także projektantów komputerowych systemów decyzyjnych w różnych zastosowaniach technicznych i nietechnicznych rozpatrywanych w książce.

 

Spis treści:

 

Część I. WSPOMAGANIE DECYZJI ROZWOJOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA

Roman KULIKOWSKI, „Metodologia użyteczności trwałego rozwoju oraz jej zastosowania"

Lech KRUŚ, „Problemy konstrukcji systemów komputerowych wspomagania decyzji"

Tadeusz BANEK, Edward KOZŁOWSKI, „Self-learning jako zadanie sterowania dualnego"

 

Część II. ROZDZIAŁ NAKŁADÓW NA BADANIA NAUKOWE NA PODSTAWIE NIEPEWNEJ WIEDZY

Zdzisław BUBNICKI, Jerzy JÓZEFCZYK, Donat ORSKI, „Rozdział nakładów na badania naukowe na podstawie niepewnej wiedzy. Zastosowania zmiennych niepewnych i kompleksów operacji"

 

Część III. KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

Janusz KACPRZYK, „Modele wieloetapowego sterowania rozmytego i ich zastosowanie do modelowania zrównoważonego i trwałego rozwoju"

Sławomir ZADROŻNY, „Zastosowanie inteligentnego wyszukiwania informacji dla celów zarządzania wiedzą"

Anna WILBIK, „Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda do modelowania procesów podejmowania decyzji"

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www