Kategorie
Kalendarz

Kulikowski, Kacprzyk, Słowiński (red.), Badania_2004

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski, Kacprzyk, Słowiński (red.), Badania_2004

Niniejsze wydawnictwo zawiera zbiór prac przygotowanych na konferencję „BOS - Badania Operacyjne i Systemowe 2004”, która odbyła się w Warszawie w dniach 23-25 września 2004 r. Obejmuje ono tematykę określoną jako „ Podejmowanie decyzji - podstawy metodyczne i zastosowania”, podzieloną na cztery nurty badawcze:

 • Metody wielokryterialne, optymalizacja, zastosowania
 • Problemy decyzji grupowych i indeksów siły
 • Modelowanie i wspomaganie decyzji
 • Analiza i przetwarzanie danych

 

Spis treści:

 

Roman Kulikowski, Janusz Kacprzyk, Wprowadzenie

Spis treści

Lista recenzentów

 

 • I. Metody wielokryterialne, optymalizacja i zastosowania
 •  

  Tadeusz Trzaskalik, Sebastian Sitarz, „Modele programowania dynamicznego w strukturach porządkowych”

  Włodzimierz Ogryczak, Michał Pióro, Tomasz Śliwiński, „Technika generacji kolumn w zadaniach sprawiedliwego rozdziału zasobów w sensie MMF”

  Ryszard Budziński, Jarosław Jankowski, „Wielokryterialne wspomaganie decyzji w planowaniu kampanii reklamowych w mediach interaktywnych”

  Jarosław Becker, „Wielokryterialne wyznaczanie prawidłowości biznesowych w budżetowaniu firm”

  Marian Chudy, „Przesłanki do redukcji wymiaru zadań PLB”

  Jan W. Owsiński, Hanna Bury, „Main decision analytic issues in support for transboundary catchments”

  Albrecht Gnauck, Gerhard Luther, „Systems analysis, simulation and optimal control of shallow lake eutrophication”

  Tadeusz Wacławski, „Sterowanie w stanie stacjonarnym: heurystyczna aproksymacja funkcji stanu kwantowego”

  Krzysztof Schiff, „Metoda wyznaczania klik grafu

   

 • II. Problemy decyzji grupowych i indeksów siły
 •  

  Frantisek Tumovec, Jacek W. Mercik, Mariusz Mazurkiewicz, „Power indices: Shapley-Shubik or Penrose-Banzhaf?”

  Jacek W. Mercik, Frantisek Tumovec, Mariusz Mazurkiewicz, „Epsilon-stability of power distribution”

  Honorata Sosnowska, „Znormalizowana wartość Banzhafa z prekoalicjami. Dane rzeczywiste”

  Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkatuła, Dariusz Wagner, „Próba oceny ważności cech w analizie preferencji wyborców”

  Hanna Bury, Dariusz Wagner, „Analiza ocen ekspertów metodą Saari?ego. Przypadek czterech obiektów”

   

 • III. Modelowanie i wspomaganie podejmowania decyzji
 •  

  Roman Kulikowski, „Wykorzystywanie wiedzy systemowej oraz kapitału intelektualnego dla wspomagania trwałego rozwoju kraju”

  Lech Kruś, „Analiza współpracy we wspólnych przedsięwzięciach innowacyjnych”

  Przemysław Korytkowski, Oleg Zaikin, „Zarządzanie zdolnością produkcyjną w produkcji niematerialnej”

  Piotr Kudela, „Problem optymalnego okresu eksploatacji środka trwałego”

  Anna Mysłowska, Piotr Płaszewski, „Problematyka zarządzania produkcją w toku - podejście modelowe”

  Jan Owsiński, Krzysztof Siudziński, „Przybliżone planowanie kontaktów z klientami przy pomocy analizy skupień”

  Joanna Banaś, „Strategia gospodarstwa rolnego w planowaniu zasiewów”

  Małgorzata Łatuszyńska, „Modele w analizie skutków rozwoju infrastruktury transportu”

  Barbara Gładysz, Wiktor Kołwzan, Jacek Mercik, „Wieloczynnikowe modele prognozowania w elektroenergetyce”

  Eugeniusz Ziółkowski, „Zastosowanie algorytmów optymalizacji rozjnytej do określania namiaru wsadu dla pieców odlewniczych”

   

 • IV. Analiza i przetwarzanie danych
 •  

  Ewa Hącia, Andrzej Piegat, „Nowa metoda określania podobieństwa rozjnytych cech obiektów”

  Piotr Kulczycki, Cyprian Prochot, „Wykrywanie elementów nietypowych za pomocą metod estymacji nieparametrycznej”

  Janusz Kacprzyk, Sławomir Zadrożny, „Towards human-consistent data-driven decision support systems via fuzzy linguistic data summaries”

  Piotr Nycz, Piotr Kułaga, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp, „Ewolucyjne projektowanie rozjnytych sieci logicznych”

  Jakub Swacha, „Transmisja danych z kompresją predykcyjno-substytucyjną”

  Waldemar Wolski, „Architektura internetowej aplikacji dla pozyskiwania danych do badań identyfikacyjnych”

  Edyta Mrówka, Przemysław Grzegorzewski, „Karty kontrolne Kullbacka-Leiblera”

  Maciej Krawczak, „On a new way to model discrete dynamic systems”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www