Kategorie
Kalendarz

Kulikowski (red.), Komputerowe systemy i metody wspomagające podejmowanie decyzji_1988

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski (red.), Komputerowe systemy i metody wspomagające podejmowanie decyzji_1988

Niniejszy tom zawiera wybrane prace spośród referatów wygłaszanych na konferencji naukowej: „Komputerowe systemy i metody wspomagające podejmowanie decyzji”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Badań Systemowych PAN oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych w Warszawie w dniach 26-30 października 1987 roku.

Oddając niniejszy zbiór prac do rąk Czytelnika wypada zauważyć, że problemy komputerowego wspomagania decyzji nabierają coraz większego znaczenia i cieszą się wzrastającym zainteresowaniem.

W dziedzinie badań podstawowych wyodrębniły się ostatnio nowe kierunki w teorii gier wieloosobowych, podejmowaniu decyzji grupowych, negocjacji stanowisk i przezwyciężania konfliktów, przetargów, aukcji, systemów ekspertalnych, zbiorów rozmytych, współpracy człowieka z maszyną, sztucznej inteligencji itp.

Obserwujemy także szybki rozwój zastosowań systemów komputerowych wspomagania decyzji w takich dziedzinach jak: planowanie makroekonomiczne, planowanie regionalne, planowanie na szczeblu przedsiębiorstwa, zarządzanie gospodarką materiałową, finansami, kadrami i całym przedsiębiorstwem, informatyczne projektowanie inżynierskie, niezawodność i jakość produkcji, transport, zasoby naturalne itp.

Cechą charakterystyczną obecnego etapu rozwoju wspomagania decyzji jest znaczny udział prac eksperymentalnych, a także znaczna liczba przykładów sprawnie działających systemów wspomagających.

 

Spis treści:

 

R. KULIKOWSKI, Słowo wstępne

 

 1. A. STRASZAK, „Systemy wspomagania procesów decyzyjnych w świetle 50-letniej historii badań operacyjnych i systemowych oraz perspektywy najbliższych 10-15 lat”
 2.  

  ZARZĄDZANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SYSTEMACH MAKROEKONOMICZNYCH

   

 3. R. KULIKOWSKI, „Optymalizacja strategii rozwoju przy użyciu komputerowych systemów wspomagających”
 4. R. KULIKOWSKI, L. KRUŚ, P. BRONISZ, H. BURY, W. ROKICKI, „System wspomagający długookresowe decyzje planistyczne”
 5. K. CICHOCKI, M. LEWANDOWSKA, A. STACHURSKI, W. WOJCIECHOWSKI, I. WORONIECKA, „Zbiór procedur rozwiązywania sektorowego modelu gospodarki narodowej na IBM- PC”
 6. M. BEREZIŃSKI, G. PETRICZEK, „Zastosowanie jakościowych modeli dynamiki rozwoju do podejmowania decyzji planistycznych”
 7. W. CIECHANOWICZ, E. MARCINIAK, W. LABUDA, E. SZMIDT, „System komputerowy wspomagający podejmowanie decyzji dotyczących wprowadzania technologicznych innowacji do gospodarki narodowej”
 8. J. HOŁUBIEC, W. KRAJEWSKI, J. MALICKA-WĄSOWSKA, „Model komputerowy wspomagający podejmowanie decyzji w planowaniu regionalnym”
 9. W. CHMIELARZ, P. DĄBROWSKI, „Prognozowanie stanu i dynamik, środków trwałych - wyniki zastosowania systemu komputerowego wspomagania dla makroregionu stołecznego”
 10. W. WOJCIECHOWSKI, „Trójpoziomowy, nieliniowy, wielokryterialny model gospodarki polskiej działającej w warunkach reformy gospodarczej (wersja uproszczona)”
 11. W. ŁABUDA, „Komputerowy system wspomagania w określaniu uwarunkowań decyzji wyboru źródeł energii w sektorze gospodarki komunalno-bytowej (wersja 2)”
 12.  

  ZARZĄDZANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

   

 13. W. BRZOZOWSKI, „Symulacyjny mikrokomputerowy model decyzyjny ekonomiczno-finansowego systemu przedsiębiorstwa na przykładzie elektrowni”
 14. E. KOMOROWSKA, ?. MAŻBIC-KULMA, J. STĘPIEŃ, „System IFIN - narzędzie służące do wspomagania podejmowania decyzji w placówkach naukowych”
 15.  

  MODELOWANIE W PROCESACH PODEJMOWANIA DECYZJI

   

 16. G. PETRICZEK, Z. UHRYNOWSKI, J. GONDZIO, „Model dla wspomagania decyzji dotyczących ochrony jakości wody w rzekach”
 17. J. GONDZIO, M. MAKOWSKI, G. PETRICZEK, Z. UHRYNOWSKI, „Model dla komputerowego wspomagania .procesów decyzyjnych związanych z nawadnianiem kompleksu łąk”
 18. J. MAJCHRZAK, „O pewnej metodzie aproksymacji optimum funkcji użyteczności decydenta na podstawie porównań par alternatyw”
 19.  

  PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY PROCESÓW DECYZYJNYCH

   

 20. M. MAKOWSKI, J.S. SOSNOWSKI, „Wielokryterialna liniowa optymalizacja dynamiczna z wykorzystaniem pakietu HYBRID”
 21. A. STACHURSKI, „Założenia metodologiczne pakietu procedur optymalizacyjnych do rozwiązywania wielokryterialnego, dynamicznego modelu gospodarki narodowej”
 22. T. KONDRASZUK, W. ZIĘTARA, „Próba oceny przydatności optymalizacji jedno i wielokryterialnej dla potrzeb podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie rolniczym”
 23. J.W. OWSIŃSKI, S. ZADROŻNY, „Komputerowy system analizy skupień dla wspomagania procesów decyzyjnych”
 24. K. SZKATUŁA, ?. ???, „O liczbie przecięć w grafach wielodzietnych”
 25. W. CZUCHRA, „Graficzna metoda rozwiązywania dwukryterialnego zadania rozdziału zasobu”
 26. J. BABAROWSKI, „Radialny algorytm optymalizacji”
 27. K. ZORYCHTA, W. OGRYCZAK, K. STUDZIŃSKI, „Interakcyjny system podejmowania decyzji w klasie wielokryterialnych zagadnień transportowo-lokalizacyjnych”
 28.  

  METODY I SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE DECYZJE ORGANIZACYJNE

   

 29. O. GAWĘDA, „Modelowanie działań organizacyjnych dla potrzeb kierowania złożonym przedsięwzięciem”
 30. A. PARTYKA, M. PESZYŃSKA, „Koncepcja i rozwój systemu wspomagania decyzji organizacyjnych „ORGPLAN””
 31.  

  SYSTEMY I METODY PODEJMOWANIA DECYZJI GRUPOWYCH

   

 32. T. SZAPIRO, „Sterowalność procesu negocjacji”
 33. J.W. MERCIK, „Indeksy siły i konieczność ich analizy w sytuacjach podejmowania grupowych decyzji”
 34. L. KLUKOWSKI, „Algorytm klasyfikacji obiektów na podstawie porównań parami w przypadku występowania błędów porównań”
 35. J. KACPRZYK, S. ZADROŻNY, „Interaktywny komputerowy system wspomagania decyzji dla procesów osiągania consensusu oparty na logice rozmytej z kwantyfikatorami lingwistycznymi”
 36. L. KRUŚ, P. BRONISZ, B. ŁOPUCH, „Eksperymentalny system wspomagający rozwiązanie wielokryterialnego zagadnienia przetargu”
 37. L. Księżopolska, „Mikrokomputerowa realizacja wybranych algorytmów uzyskiwania oceny grupowej”
 38.  

  PODEJMOWANIE DECYZJI W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

   

 39. M. MALARSKI, K. HAVEL, „Metoda wyznaczania bezkolizyjnej trajektorii lotu dla systemu wspomagania kontrolera ruchu lotniczego w obszarze ACC”
 40. W. OGRYCZAK, B. OGRYCZAK, „Planowanie tras dostaw z wykorzystaniem mikrokomputera IBM-PC”
 41. P. KOWALSKI, S. ŁUKASIK, A. TRYKOZKO, „Komputerowy system oceny jakości rozkładów jazdy regularnej komunikacji towarowej (PSK)”
 42.  

  PODEJMOWANIE DECYZJI W SYSTEMACH PRODUKCYJNO-TECHNO-LOGICZNYCH

   

 43. Z. BANASZAK, V.V. KUSMUK, „System komputerowo wspomaganego planowania produkcji w elastycznych systemach montażowych”
 44. C. SMUTNICKI, „Ocena algorytmów szeregowania zadań w systemie taśmowym”
 45. J. JOSZCZUK, „Algorytmy szeregowania statków na ograniczonym akwenie”
 46. S. PIASECKI, M. PESZYŃSKA, „Komputerowe wspomaganie sterowania produkcją w walcowni metali nieżelaznych”
 47. Z. GRABARA, M. TYCZYŃSKI, „Zarządzanie produkcją w oparciu o symulacyjny model pracy wydziału”
 48. W. BOBIŃSKI, „Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji dotyczących jednostek ładunkowych paletowych”
 49. O. HRYNIEWICZ, W. LEWIN, „Komputerowe wspomaganie projektowania niezawodności systemów”
 50. D. GĄTAREK, J. KARPIŃSKI, J. RUDNICKI, „Komputerowy system sterowania eksploatacją KOSTEK”
 51.  

  ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY CZŁOWIEKA Z MASZYNĄ

   

 52. H. SROKA, S. STANEK, „Dialog decydent-komputer w ramach systemu wspomagania decyzji”
 53. I. PIETKIEWICZ, „Problemy projektowania dyrektyw dla uniwersalnych stanowisk pracy w zautomatyzowanym systemie sterowania”
 54. G. KONOPACKI, K. WORWA, „Dwukryterialna optymalizacja poziomu wytestowania oprogramowania”
 55. A. DONIGIEWICZ, „Komputerowe wspomaganie rozmieszczania stanowisk pracy operatorów w zautomatyzowanym systemie sterowania wyposażonym w ekran dużego formatu”
 56. J. IWANIAK, „Model uczącego się systemu informatycznego”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www