Kategorie
Kalendarz

Kulikowski, Sosnowski (red.), Badania systemowe, t. 2_wyd. Omnitech Press_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski, Sosnowski (red.), Badania systemowe, t. 2_wyd. Omnitech Press_1990

Niniejszy tom zawiera ogólne omówienie wyników i wybrane prace zrealizowane w latach 1986-1990 w ramach Podproblemu 2 „Podstawy teoretyczne i metody dla optymalizacji i sterowania komputerowego” Programu CPBP 02.15: „Rozwój Badań Systemowych i ich Priorytetowych Zastosowań”.

Prace realizowano w trzech grupach tematycznych:

 • nowe kierunki w metodach i algorytmach optymalizacji ciągłej,
 • nowe kierunki w metodach i algorytmach optymalizacji dyskretnej,
 • sterowanie komputerowe wybranych obiektów technicznych.

 

Spis treści:

 

Omówienie wyników uzyskanych w Podproblemie 2 w latach 1986-90

Wybrane prace wykonane w Podproblemie 2

 1. Ewa BEDNARCZUK, Przemysław ŚWIĄDER „O pewnym schemacie aproksymacji funkcji wartości optymalnej w parametrycznym programowaniu wypukłym”
 2. Stanisław CIESIELSKI, Karol SROKA „Optymalna eksploatacja systemu energetyczno-napędowego statku morskiego”
 3. Wojciech GREGA, Krystyn HAJDUK, Jan WEWERKA „Optymalna alokacja pojazdów w sieci miejskiej komunikacji zbiorowej”
 4. Ignacy KALISZEWSKI „Determination of maximal elements in finite sets on a network of transputers”
 5. Grażyna KRYŃSKA „Numerycznie optymalny test stopu dla programów rozwiązujących zadania programowania kwadratowego”
 6. Daria KULCZYCKA „Szybki równoległy algorytm wyznaczania skojarzenia maksymalnego”
 7. Marek LIBURA „On traveling salesman problem with side constraints”
 8. Bożena ŁOPUCH „DMPL - język opisu zadań wielokryterialnego programowania liniowego w systemie hybrid”
 9. Janusz MAGAJ, Elżbieta OLEJNICZAK „Załadunek - system wspomagania decyzji oficera ładunkowego”
 10. Barbara MAŻBIC-KULMA, Ewa KOMOROWSKA, Anna POGORZELEC, Janusz RYDEL, Jolanta STĘPIEŃ „Zadania lokalizacji i ich zastosowania”
 11. Murali RAO, Jan SOKOŁOWSKI „Parameter estimation problems for parabolic equations”
 12. Jarosław SIKORSKI „Wyznaczanie rozwiązań przybliżonych w zadaniach załadunku z wieloma ograniczeniami”
 13. Janusz S. SOSNOWSKI „Stabilna metoda rozwiązywania zadań wielokryterialnego programowania liniowego”
 14. Andrzej STACHURSKI „Merits and drawbacks of a global optimization approach to parameter estimation of ces production function”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www