Kategorie
Kalendarz

Kulikowski, Stachurski (red.), Badania systemowe, t. 1_wyd. Omnitech Press_1990

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Kulikowski, Stachurski (red.), Badania systemowe, t. 1_wyd. Omnitech Press_1990

Głównym celem problemu CPBP 02.15 „Rozwój badań systemowych i ich priorytetowych zastosowań” był rozwój metodologii badań systemowych jako narzędzia sprawnego i efektywnego podejmowania decyzji oraz sterowania opartego na wykorzystaniu teorii systemów, metod modelowania i optymalizacji, sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy oraz systemów komputerowych.

Proponowany program badawczy na lata 1986-1990 zapewniał kontynuację prowadzonych od kilku lat badań z ich jednoczesnym wykorzystaniem w gospodarce narodowej. Tematykę badawczą zgrupowano w trzech podproblemach:

 • Podproblem 1. „Podstawy teoretyczne i metody komputerowego modelowania systemów”
 • Podproblem 2. „Podstawy teoretyczne i metody optymalizacji i sterowania komputerowego”
 • Podproblem 3. „Podstawy metodologiczne i budowa systemów komputerowych dla potrzeb planowania, zarządzania i wspomagania decyzji”.

Badania objęte tymi podproblemami były realizowane przy szerokim wykorzystaniu techniki mikrokomputerowej. Warto tu zauważyć, że badania z zakresu analizy systemów w oparciu o technikę komputerową należą do intensywnie rozwijanych dziedzin nauki we wszystkich krajach rozwiniętych.

p>W niniejszej publikacji przedstawiono dwa zamierzenia. Z jednej strony zawiera ona omówienie wyników uzyskanych w poszczególnych podproblemach i tematach badawczych a także pełny wykaz publikacji oraz programów komputerowych. Z drugiej strony wydawnictwo to zawiera ciekawsze publikacje wykonane w poszczególnych podproblemach. Ze względu na znaczną objętość otrzymanego materiału powstała konieczność podziału na trzy niezależne tomy, które odpowiadają kolejnym podproblemom CPBP 02.15.

Tom 1 publikacji zawiera ogólne omówienie wyników i wybrane prace zrealizowane w latach 1986-1990 w ramach Podproblemu 1 „Podstawy teoretyczne i metody komputerowego modelowania systemów” Programu CPBP 02.15: „Rozwój Badań Systemowych i ich Priorytetowych Zastosowań”.

Prace realizowano w trzech obszarach tematycznych:

 • metody i algorytmy w trzech grupach tematycznych,
 • komputerowe systemy wspomagania decyzji,
 • metody statsycznej kontroli jakości produkcji i badań niezawodności obiektów technicznych.

Spis treści:

 

Roman KULIKOWSKI, Przedmowa

 

Omówienie wyników uzyskanych w Podproblemie 1 w latach 1986-90

Wybrane prace wykonane w Podproblemie 1

 1. Krzysztof CICHOCKI, Waldemar WOJCIECHOWSKI, „Metody prognozowania macierzy materiałochłonności A(t)”
 2. Zbigniew CZERWIŃSKI, Witold JUREK, Emil PANEK, Zbigniew RZEMYKOWSKI, „Budowa systemu modeli dla wyznaczania ścieżek wzrostu gospodarki narodowej (Synteza wyników badań prowadzonych w latach 1986-1990)”
 3. Krzysztof DUDZIŃSKI, Krzysztof SZKATUŁA, „A note on sequencing jobs with deadlines problem”
 4. Leon DZIEMBAŁA, Zofia MIELECKA-KUBIEŃ, Elżbieta SOJKA, Maria BALCEROWICZ-SZKUTNIK, Włodzimierz SZKUTNIK, „Demometryczne modele umieralności ludności województwa katowickiego oraz przyczyny zgonów ludności w jego mikroregionach najbardziej i najmniej ekologicznie zagrożonych (synteza tematu)”
 5. Piotr HOLNICKI, „Trójwarstwowy model komputerowy propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w skali miasta”
 6. Jerzy HOŁUBIEC, Wiesław KRAJEWSKI, Joanna MALICKA-WĄSOWSKA, „ANPLAN - system komputerowy wspomagający procesy opracowywania porównywania wariantów strategii rozwoju regionalnego”
 7. Andrzej JAKUBOWSKI, Andrzej STRASZAK, „Decision and negotiation supporting procedures for societal enterprise management - some concepts and examples”
 8. Józef KOLONKO, Eugeniusz GATNAR, „IBS (KASE) - pakiet konwersacyj-ny do analizy danych statystystycznych”
 9. Józef KOPEĆ, Bogdan KRAWIEC, Marian MALICKI, „Wielokryterialne modele planowania w przedsiębiorstwie rolnym”
 10. Elżbieta KOWALSKA, Kazimierz MAŃCZAK, Roman WEINFELD, „NLSID - wielofunkcyjny system komputerowy do identyfikacji modeli nieliniowych”
 11. Wiesław KRAJEWSKI, „Non-cooperative decision problems with risk”
 12. Zbigniew NAHORSKI, „Pułapki identyfikacji systemów dynamicznych ciągłych z deterministycznymi sygnałami wejściowymi”
 13. Jan W. OWSIŃSKI, „Nowa agregacyjna hierarchiczna metoda analizy skupień z globalną funkcją celu”
 14. Grażyna PETRICZEK, „Mirosław BEREZIŃSKI: Stochastic phenomena and chaotic behaviour in economic development”
 15. Jerzy ŚWIĄTEK, „Estymacja parametrów systemu opisanego przy pomocy relacji”
 16. Irena WORONIECKA, „Model prognozy macierzy współczynników techniczno-ekonomicznych dla gospodarki polskiej”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www