Kategorie
Kalendarz

Łuba, Synteza układów logicznych_2000

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Łuba, Synteza układów logicznych_2000

Synteza układów logicznych jest gałęzią wiedzy, która w ostatnich latach rozwijała się niezwykle intensywnie, a jej zastosowania szybko przekroczyły granice tradycyjnej dziedziny układów cyfrowych, dochodząc do obszarów wiedzy zaliczanej do szeroko rozumianych technik informacyjnych i sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe, eksploracja i pozyskiwanie wiedzy, komputerowe uczenie się, rozpoznawanie obrazów, obliczenia rekonfigurowalne i molekularne). Przede wszystkim jednak rozwój nowoczesnej syntezy logicznej był stymulowany zapotrzebowaniem wielkich koncernów przemysłu komputerowego i elektronicznego, jak też błyskawicznie rozwijającymi się w ostatnich latach firmami produkującymi układy scalone ASIC oraz komputerowe narzędzia do ich projektowania. W szczególności zapotrzebowanie na komputerowe narzędzia projektowania oraz coraz trudniejsze wyzwania stawiane przez technologie układów scalonych stały się najważniejszym czynnikiem rozwoju nowoczesnej syntezy logicznej. Dla wielu nowoczesnych technologii znaczący wpływ na ostateczną realizację ma właśnie etap syntezy logicznej. Okazało się to bardzo istotne w technologii układów programowalnych przez użytkownika, jakkolwiek szereg zadań techniki Full Custom i Semi Custom również charakteryzuje się dużą podatnością na „transformacje logiczne”.

O wadze problemu świadczy fakt finansowania prac nad algorytmami optymalizacji układów logicznych przez takie koncerny i instytucje, jak IBM, AT&T, a także organizowanie corocznych, międzynarodowych konferencji poświęconych syntezie logicznej, na których to konferencjach najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w ostatnich latach (w ogromnej liczbie publikacji) były między innymi problemy, takie jak: synteza dwupoziomowa (two-level synthesis), synteza wielopoziomowa (Multi-level synthesis), minimalizacja symboliczna, dekompozycja matryc PLA oraz dekompozycja funkcjonalna jak też wiele innych, istotnych zagadnień, których skromną reprezentację stanowią listy publikacji zamieszczone przy poszczególnych rozdziałach książki.

Niestety, lista krajowych publikacji z tej dziedziny jest wyjątkowo uboga i w niektórych dziedzinach ogranicza się do pozycji prezentujących metody sprzed 30 lat, jak to jest na przykład w przypadku algorytmów syntezy logicznej, ciągle ograniczanych do klasycznego algorytmu Quine'a-McCluskey'a. Nie wykorzystuje się przy tym dużego doświadczenia Polaków pracujących w tej dziedzinie w zagranicznych ośrodkach naukowych, mimo, że ich badania naukowe niejednokrotnie zdobywały duże uznanie gremiów międzynarodowych. Niepokojące jest niezauważanie tych osiągnięć w najnowszych podręcznikach akademickich z dziedziny układów logicznych, chociaż publikacje te są stosunkowo łatwo dostępne nawet dla studentów i inżynierów z przemysłu.

Polska jest chyba jedynym krajem o tak licznych publikacjach w dziedzinie syntezy logicznej na świecie, a tak niewielkim ich oddźwięku w literaturze krajowej.

Intencją niniejszej książki jest więc z jednej strony promocja i popularyzacja w Polsce najnowszych zagadnień syntezy logicznej, a z drugiej - przekazanie studentom Wydziałów: Informatyki, Elektroniki, Telekomunikacji i pokrewnych, nowoczesnego podręcznika, który chociaż w pewnym stopniu uzupełni krajową literaturę w tej dziedzinie.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www