Kategorie
Kalendarz

Mańczak (red.), Analiza systemowa i zarządzanie_książka jubileuszowa_1999

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Mańczak (red.), Analiza systemowa i zarządzanie_książka jubileuszowa_1999

Spis treści:

 

Kazimierz MAŃCZAK, Roman Kulikowski – uczony i organizator

Zdzisław BUBNICKI, Procesy uczenia i metoda logiczno-algebraiczna w systemach z reprezentacją wiedzy

Anatoliy BUTKOVSKIY, Toward the unified geometric theory of control

Wiesław CIECHANOWICZ, O strategii rozwoju kraju

Zygmunt DOWGIAŁŁO, System celów a zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym

Ryszard GESSING, A transformation for solving a singular linear-quadratic problem

Henryk GÓRECKI, Optymalizacja nieskończenie wymiarowych systemów dynamicznych

Jakub GUTENBAUM, Sterowanie optymalne procesami wieloetapowymi

Olgierd HRYNIEWICZ, Decyzje statystyczne w badaniach systemowych

Janusz KACPRZYK, Multistage decision making and control under fuzziness involving objective and subjective aspects

Tadeusz KACZOREK, Positive 2nd continuous-discrete linear system

Antoni NIEDERLIŃSKI, Constraint Logic Programming – od PROLOGU do CHIPU

Stanisław PASZKOWSKI, Podstawowe problemy synergetyki

Zdzisław PAWLAK, Data, decision rules and rough sets

Stanisław PIASECKI, Analiza systemowa a teoria organizacji

Stefan ROLEWICZ, On k-monotonicity property

Andrzej STRASZAK, Analiza systemowa na progu XXI wieku

Władysław WELFE, Modelowanie systemów cen i płac

Stefan WĘGRZYN, Development controlled by the flow of messages

Andrzej P. WIERZBICKI, Rola intuicji w podejmowaniu i wspomaganiu decyzji

Lofti A. ZADEH, Fuzzy logic = computing with words

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www