Kategorie
Kalendarz

Mażbic-Kulma, Kałuszko, Krakowski, Spustek, Strzoda, Ziółkowski, Komputerowe

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Mażbic-Kulma, Kałuszko, Krakowski, Spustek, Strzoda, Ziółkowski, Komputerowe

Monografia „Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w pro­cesie dowodzenia” porusza zagadnienie budowy komputerowego systemu wspomagającego proces podejmowania decyzji w sferze militarnej. W ramach omawianych zagadnień decyzyjnych przedstawiono fazę planowania procesu dowodzenia.

Praca zawiera krótki opis przedmiotu badań, jakim była faza planowania procesu dowodzenia oraz opisy dwóch modeli tej fazy: jeden w środowisku MS Projekt oraz drugi z udziałem pakietu iGrafx.

Ostatni rozdział monografii zawiera zwarty opis systemu komputerowe­go wykonanego w ramach niniejszej publikacji, zamieszczonego na dołączonym do książki nośniku.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2005-2007 jako projekt badawczy.

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www