Kategorie
Kalendarz

Metody przetwarzania informacji niepewnej

Strona główna » Cykle seminariów » Archiwum » Metody przetwarzania informacji niepewnej

 • Matematyka, informatyka i komercjalizacja
  dr Kamil Kulesza
  8 kwietnia 2009r.
   
 • Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami z wykorzystaniem współczynników kappa
  Joanna Jarosz-Nowak (Politechnika Wrocławska)
  Data: 26 czerwca 2007
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych
  Janusz Sobecki (Politechnika Wrocławska)
  Data: 12 czerwca 2007 2007
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Mechanizmy efektywności i konkurencyjności na rynku energii
  Eugeniusz Toczyłowski (Politechnika Warszawska)
  Data: 24 kwietnia 2007
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Porządkowanie i grupowanie obiektów jako zagadnienie estymacji statystycznej
  Leszek Klukowski
  Data: 20 marca 2007
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Tworzenie mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa z jednomodalną funkcją intensywności uszkodzeń
  Leszek Knopik (ATR Bydgoszcz)
  Data: 27 lutego 2007
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Analiza porównawcza klimatów biznesowych państw europejskich przy wykorzystaniu metod gradacyjnych
  Grażyna Siedlecka
  Data: 17 października 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Wnioskowanie statystyczne w weibullowskich modelach niezawodnościowych z wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych zbiorów danych
  Olgierd Hryniewicz
  Data: 3 października 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Algorytm wspomagania decyzji dotyczącej strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej
  Karina Daniel, Piotr Kulczycki
  Data: 23 maja 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Gradacyjna analiza danych
  Wiesław Szczesny i Emilia Jarochowska
  Data: 11 kwietnia 2006
  Godzina 13:30, sala 200
 • Prezentacja w formacie pdf

 • Klasy funkcji niezawodności i ich własności
  Leszek Knopik (ATR Bydgoszcz)
  Data: 4 kwietnia 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Integracja metod klasyfikacji odkrywania wiedzy w systemie ekspertowym
  Sebastian Szymański (Politechnika Szczecińska)
  Data: 7 marca 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Prognozowanie przyczyny uszkodzenia systemu
  Karol Andrzejczak (Politechnika Poznańska)
  Data: 21 lutego 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Decomposition of conditional variance persistence through frequency-domain Markov chains
  Stefano Mainardi
  Data: 7 lutego 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Estymacja gęstości - metoda dwukrokowa
  Jolanta Jarnicka (Uniwersytet Jagielloński)
  Data: 17 stycznia 2006
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Wycena instrumentów pochodnych związanych
  z protokołem z Kyoto

  Piotr Nowak i Maciej Romaniuk
  Data: 22 listopada 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Optymalizcja dystrybucji w warunkach niepewności
  Paweł Sewastianow i Marek Dolata
  Data: 8 listopada 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Numerical methods for interval and fuzzy number
  comparison based on the probabilistic approach
  and Dempster-Shafer theory
  Paweł Sewastianow (Politechnika Częstochowska)
  Data: 21 czerwca 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Metody obliczania częstości uszkodzeń
  monotonicznych systemów wielostanowych
  Edward Korczak
  Data: 24 maja 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Reprezentacje binarne systemów wielostanowych
  Edward Korczak
  Data: 10 maja 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Optymalizacja zysku w systemach semi-Markowa
  dla różnych rodzajów starzenia się systemu
  Leszek Knopik
  Data: 19 kwietnia 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Toward a General Theory of Uncertainty
  Lotfi A. Zadeh (University of California, Berkeley)
  Data: 15 kwietnia 2005
  Godzina 13:30, sala 200
 • Prezentacja pdf

 • Klasyfikator doświadczalnych rozkladów
  prawdopodobieństwa
  Ryszard Motyka
  Data: 5 kwietnia 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • On rational preference structures
  Bernd Reusch (University of Dortmund)
  Data: 22 marca 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Odpowiedniość punktów stereopary
  Tatiana Jaworska
  Data: 1 marca 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Prezentacja nowej architektury SAS9
  Łukasz Kociuba
  Academic Program Coordinator, SAS Institute Polska

  Data: 15 lutego 2005
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Sprawdzanie limitów i handel pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń przy dużej niepewności emisji
  Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik
  Data: 30 listopada 2004
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Statystyczne modele dynamiki emisji dwutlenku węgla
  Waldemar Jęda, Zbigniew Nahorski
  Data: 16 listopada 2004
  Godzina 13:30, sala 200
   
 • Badania odporności estymatorów na odstępstwa od założeń o niezależności obserwacji w próbie w uogólnionym rozkładzie wykładniczym
  Anna Olwert
  Data: 2 listopada 2004
  Godzina 13:30, sala 200
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www