Kategorie
Kalendarz

Miklewski (red. nauk.), Innowacyjne zarzadzanie systemem_T. 3_2011

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Miklewski (red. nauk.), Innowacyjne zarzadzanie systemem_T. 3_2011

Książka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych” Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych - w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Projekt POKL.04.02.00-00-059/08

 

Spis treści:

 

Od Redaktora, Antoni Miklewski

Zarządzanie wiedzą w jednostkach naukowych poprzez centra transferu technologii, Krystian GURBA

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - praktyczne aspekty, Piotr ZAKRZEWSKI

Komercjalizacja działalności B+R w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Maciej ZWOLIŃSKI

Jednostki naukowe, jako element procesu transferu technologii, Irena ŁĄCKA

Komercjalizacja wyników projektów naukowych w szkolnictwie wyższym w kontekście nowych regulacji ustawowych, Paweł ŁUKASIEWICZ

Foresight, jako narzędzie zarządzania strategicznego systemem B+R w jednostkach naukowych, Iwona NOWICKA

Transfer technologii a innowacyjność, Jarosław OSIADACZ

Wyzwanie Innowacyjności Gospodarki a systemowe uwarunkowania działalności B+R, Andrzej M. WILK

Podział i metody wspierania rozwoju technologii i produktów innowacyjnych, Anna GRZYBEK, Andrzej EYMONTT

Wzorce zróżnicowanej produkcji a konkurencyjność MSP, Karol LITYŃSKI

Aktywność kobiet w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, Marzena MAŻEWSKA

Zarządzanie innowacyjnością otwartą w jednostkach naukowych, Antoni MIKLEWSKI

Podsumowanie, Antoni MIKLEWSKI

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www