Kategorie
Kalendarz

Miklewski (red. nauk.), Zagadnienia_T. 1_2011

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Miklewski (red. nauk.), Zagadnienia_T. 1_2011

Książka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych"

Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych - w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Projekt POKL.04.02.00-00-059/08

 

Spis treści:

 

Antoni MIKLEWSKI, Wprowadzenie

Anna SOWA-JADCZYK, Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Krystian GURBA, Prawna strona transferu technologii

Kamil KIPIEL, Innowacja, komercjalizacja, spółka spin-off - praktyczne aspekty transferu technologii

Barbara MILLER, Finansowanie innowacyjnej działalności w jednostkach naukowych

Jarosław OSIADACZ, Materiały pomocnicze do sesji zatytułowanej „Audyt technologiczny, promocja oferty, negocjacje"

Antoni MIKLEWSKI, Zakończenie

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www