Kategorie
Kalendarz

Miklewski (red. nauk.), Zagadnienia_T. 2_2011

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Miklewski (red. nauk.), Zagadnienia_T. 2_2011

Książka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych” Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka.

Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych - w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Projekt POKL.04.02.00-00-059/08

 

Przedstawiamy tom 2 poświęcony zagadnieniom innowacyjności funkcjonowania systemu „Badania + Rozwój” w nauce.

W tym krótkim wprowadzeniu chcielibyśmy zainteresować czytelnika wielowymiarowymi zagadnieniami złożoności (ang. complexity) wszelkich zjawisk i procesów towarzyszących rozwojowi społeczeństw, w oczywisty sposób łączonych z systemem „Badania + Rozwój” (dalej B+R). Złożoność w odniesieniu, np. do procesów ekonomicznych, demograficznych, biologicznych, klimatycznych, zawsze była łączona ze wzrostem (ang. growth). Metodami naukowymi badamy wzrost: PKB w różnych skalach przestrzenno-czasowych, dochodu na osobę mierzoną EUR/osobę lub PLN/osobę, ludności, plonu roślin uprawnych, średniej rocznej temperatury ziemi, poziomu mórz i oceanów, stężenia CO2 w atmosferze, emisji gazów cieplarnianych.

 

Spis treści:

 

Od Redaktora, Antoni Miklewski

Złożoność a rozwój społeczeństw, Jan Kozłowski

Konsekwencje popytu na wiedzę: przestrzeń twórcza i mikro-modele kreowania wiedzy, Andrzej P. Wierzbicki

Aktual'nyye problemy kul'turno-obshchestvennoy semiosfery i semiotiko-lingvisticheskiye issledovaniya, Stanisław Siatkowski

Podsumowanie, Antoni Miklewski

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www