Kategorie
Kalendarz

Modelowanie i optymalizacji układów dynamicznych

Strona główna » Cykle seminariów » Archiwum » Modelowanie i optymalizacji układów dynamicznych

 • On existence of solutions to perturbed degenerate optimization problems.
  Aleksiej Tretiakow
  Data: 02.06.2009
  Godzina 11:00, sala 200
   
 • Zagadnienia separacji faz w stopach spreżystych.
  I. Pawłow
  Data:16.12.2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Warunki dostateczne ścisłej efektywności rozwiazań w optymalizacji wektorowej i zastosowania.
  E. Bednarczuk
  Data: 09.12.2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Odwzorowanie przemieszczenia - siły trakcyjne w płaskiej spreżystości: zastosowanie w optymalizacji topologii.
  A. Żochowski
  Data:02.12.2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Modelowanie zagadnień kontaktu tocznego. Porównanie metod.
  A. Myśliński
  Data:25.11.2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Stabilność i wrażliwość rozwiazań liniowo-kwadratowych zadań sterowania optymalnego z ograniczeniami stanu.
  K. Malanowski
  Data: 18.11.2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Elementy teorii p-optymalności
  Aleksiej Tretiakow
  Data: 11 marca 2005
  Godzina 12:00, sala 202

 • Weryfikacja numeryczna zmodyfikowanej formy energii w zadaniach kontaktowych
  Antoni Żochowski
  Data: 10 grudnia 2004
  Godzina 11:00, sala 200

 • Zagadnienia kontaktowe z uogólnionym prawem Coulomba
  Andrzej Myśliński
  Data: 3 grudnia 2004
  Godzina 11:00, sala 200

 • Stabilność w wektorowych problemach równowagi
  Ewa Bednarczuk
  Data: 26 listopada 2004
  Godzina 11:00, sala 200

 • Nieliniowe zagadnienia sprężystości opisujące przemiany fazowe w ciałach stałych
  Irena Pawłow
  Data: 19 listopada 2004
  Godzina 11:00, sala 200

 • Warunki drugiego rzędu w zadaniach sterowania optymalnego z ograniczeniami stanu
  Kazimierz Malanowski
  Data: 5 listopada 2004
  Godzina 11:00, sala 200
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www