Kategorie
Kalendarz

Nahorski, Chudy, Straszak (red.), Modele i decyzje_1991

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Nahorski, Chudy, Straszak (red.), Modele i decyzje_1991

Poniższy tom jest zbiorem referatów wygłoszonych na II Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 1991 r. w Warszawie. Tom zawiera referaty związane z modelowaniem i podejmowaniem decyzji. Pozostałe referaty zebrano w innym tomie zatytułowanym „Optymalizacja. Zadania, metody, algorytmy”.

Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych. Odbyła się ona na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, która bezpłatnie udostępniła pomieszczenia i obsługę. Część kosztów organizacji konferencji pokrył też Instytut Badań Systemowych PAN.

 

Spis treści:

 

Z. NAHORSKI, M. CHUDY, A. STRASZAK, PRZEDMOWA

 

MODELE MAKROEKONOMICZNE
 1. J. BABAROWSKI, „Model makroekonomiczny w warunkach inflacji”
 2. K. CICHOCKI, D. WAGNER, „Zastosowanie metod grupowych do analizy i wyboru scenariuszy rozwoju gospodarczego”
 3. G. PETRICZEK, „Zastosowanie teorii bifurkacji i chaosu do modelowania długofalowego procesu rozwoju gospodarki”
 4. E. STAPP, „Algorytm wyznaczania negocjacyjnego rozwiązania w modelach wymiany”

 

MODELE PROCESÓW GOSPODARCZYCH
 1. W. ARCZEWSKA, A. STRASZAK, „Modelowanie i analiza porównawcza regulatorów ekonomicznych stosowanych w przedsiębiorstwach w latach 1986-90”
 2. H. BURY, R. KULIKOWSKI, „Zastosowanie kompleksowego modelu rozwoju do symulacji polityki podatkowej”
 3. J. BABAROWSKI, Z. NAHORSKI, A. STRASZAK, „Analiza modelowa wpływu ceny ropy naftowej na poziom bezrobocia w rozwiniętych gospodarkach rynkowych”
 4. L. KLUKOWSKI, „Prognozowanie szeregów czasowych na podstawie dwuwymiarowego trendu segmentowego”

 

MODELE W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU
 1. J. HOŁUBIEC, W. KRAJEWSK1, J. MALICKA-WĄSOWSKA, „ANPLAN - system wspomagania planowania regionalnego”
 2. P. SIENKIEWICZ, „Optymalizacja struktur organizacyjnych”
 3. E. MICHALEWSKI, „Zastosowanie pakietu DIANA-9 jako CASE”
 4. T. WITKOWSKI, „Wielokryterialna, wieloetapowa procedura optymalnego wyboru wyposażenia technicznego w przetargu”

 

MODELOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
 1. H. MODZELEWSKI, „Zintegrowany model kwaśnych deszczy „RAINS””
 2. P. HOLNICKI, A. KAŁUSZKO, „Optymalna strategia ograniczania emisji tlenków siarki w skali regionalnej”
 3. G. PETRICZEK, Z. UHRYNOWSKI, „Zastosowanie wielopoziomowej optymalizacji w zagadnieniach ochrony jakości wody”
 4. J.W. OWSIŃSKI, „Modelowanie ekologiczne i ekonomiczne Bałtyku i jego regionu (Wstępne wyniki ankiety)”
 5. CZ. CAŁA, L. KRUŚ, W. KRAJEWSKI, J. MALICKA-WĄS0WSKA, W. ROKICKI, „RSI - regionalny system informacyjny”

 

MODELOWANIE W MEDYCYNIE I TECHNICE
 1. L. KLUKOWSKI, „Klasyfikacja okołodobowych rytmów hormonalnych”
 2. L. BOGDAN, „Identyfikacja układu moczowego człowieka”
 3. J. STUDZIŃSKI, „Komputerowo wspomagane modelowanie złożonego systemu technologicznego - wanny szklarskiej”
 4. B. BANASIEWICZ, „Rozspajanie przestrzeni realnych systemów”
 5. E. SZMIDT, „Bifurkacje i katastrofy w systemach nieliniowych”

 

MODELOWANIE SYSTEMÓW WALKI
 1. P. SIENKIEWICZ, „Modele walki w systemach wspomagania decyzji”
 2. A. BARCZAK, „Komputerowa gra wojenna w systemie wspomagania decyzji”
 3. A. STOKALSKI, „Strukturalne modelowanie działań bojowych”
 4. W. MATEA, „Wpływ czynników behawioralnych na prognozowane Wyniki działań bojowych”
 5. W. MISZALSKI, „Kryteria podziału sil przy probabilistycznych charakterystykach zagrożeń”

 

ANALIZA I OCENA SYSTEMÓW MILITARNYCH
 1. M. KINASIEWICZ, „Analiza sytuacji militarnej w Europie”
 2. J. GOGOLEWSKI, J. WOCIAL, „Metoda oceny i analizy porównawczej potencjałów obronnych”
 3. L. SUFA, „Analiza efektywności wojskowych systemów radiokomunikacji ruchomej”
 4. S. KURINIA, „Metoda wielokryteriałnej oceny modernizacji systemu technicznego”

 

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI
 1. J. KACPRZYK, J.W. OWSIŃSKI, S. ZADROŻNY, „System wspomagania decyzji dla procesów osiągania consensusu z użyciem kwantyfikatorów lingwistycznych i oceny podobieństwa preferencji”
 2. C. IWAŃSKI, „SOCRATES - oprogramowanie służące budowie regułowych systemów eksperckich”
 3. S. ZIELIŃSKI, „Budowa i działanie eksperymentalnego systemu ekspertowego”
 4. W. BRZOZOWSKI, Z. JAROMIN, „Mikrokomputerowy system diagnostyki wibracyjnej turbin z elementami wiedzy ekspertów”
 5. Z. ŁUCKI, „Pakiet programów dla komputerowego wspomagania decyzji w górnictwie naftowym”
 6. M. DYTCZAK, M.Z. DERDA, „Możliwości zastosowań systemów ekspertowych do wspomagania decyzji w rolnictwie”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www