Kategorie
Kalendarz

Nahorski, Chudy, Straszak (red.), Optymalizacja_1991

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Nahorski, Chudy, Straszak (red.), Optymalizacja_1991

Poniższy tom jest zbiorem referatów wygłoszonych na II Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 1991 r. w Warszawie. Tom zawiera referaty związane z metodami i algorytmami optymalizacji. Pozostaje referaty zebrano w drugim tomie zatytułowanym „Modele i algorytmy. Ekonomia, ochrona środowiska, medycyna, technika, systemy walki”.

Konferencję zorganizowało Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych przy współpracy Instytutu Badań Systemowych PAN i Wojskowej Akademii Technicznej, która bezpłatnie udostępniła pomieszczenia i obsługę.

 

Spis treści:

 

Z. NAHORSKI, M. CHUDY, A. STRASZAK, Przedmowa

 

ALGORYTMY OPTYMALIZACJI NIELINIOWEJ
 1. A. ALTMAN, „Minimalizacja funkcji wypukłych kawałkami liniowych metodę, typu Karmarkara”
 2. L. PARADOWSKI, „O regułach zatrzymywania iteracyjnych algorytmów optymalizacji”
 3. A. NAJGEBAUER, „Metoda programowania celowego”

 

PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE I KOMBINATORYCZNE
 1. P. KADŁUCZKA, K. WALA, „Metoda szukania o zmiennej głębokości dla permutacyjnych zagadnień optymalizacji”
 2. M. LIBURA, „Analiza pooptymalizacyjna dla zadania wyznaczania w matroidzie bazy o minimalnej wadze”
 3. S. BERKA, S. KRYŃSKI, M. LIBURA , „XTSP3 - pakiet edukacyjno-badawczy do rozwiązywania symetrycznego zadania komiwojażera”

 

SZEREGOWANIE ZADAŃ
 1. K.PIEŃKOSZ, „Agregacja zadań harmonogramowania przy występowaniu ograniczeń, na wielkość porcji produkcyjnych”
 2. H. POTRZEBOWSKI, „Algorytmy relaksacyjne i schemat optymalizacyjny dla wielomianowego zagadnienia przydziału prac”
 3. J. JOSZCZUK, „Propozycje algorytmów kierowania ruchem statków na zatoce Gdańskiej”
 4. T. WITKOWSKI, „Rozmyte wartości prawdy w problemie szeregowania zadań”

 

OPTYMALIZACJA W INFORMATYCE
 1. R. MIZERA, „Optymalizacja hierarchicznej struktury sieci komputerowej”
 2. T. NOWICKI, „Optymalizacja strategii kompresji danych w bazie danych ”
 3. M. CHUDY, „Wyznaczanie ilości komputerów do realizacji zadanego cięgu zadań obliczeniowych”
 4. Z. KASZUBOWSKI, „Minimalizacja potrzeb pamięci przy obliczaniu wartości wyrażeń arytmetycznych”
 5. R. ANTKIEWICZ, „Uogólnione twierdzenie Blackwella”

 

SYSTEMY KOMPUTEROWE
 1. J.S. SOSNOWSKI, „Lokalne sieci komputerowe wykorzystujące sprzęt technologii RISC”
 2. L. SŁOMIŃSKI, „Koszty czasowe komunikacji w maszynach równoległych”
 3. R. HOFFMAN, „Probabilistyczny model funkcjonowania (Q,r) bufora”
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www