Kategorie
Kalendarz

Nahorski, Straszak (red.), Metody i środki wspomagania procesów decyzyjnych_1994

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Nahorski, Straszak (red.), Metody i środki wspomagania procesów decyzyjnych_1994

Wiele zagadnień z szeroko pojętego podejmowania decyzji jest reprezentowanych w przekazywanym tomie zawierającym część referatów prezentowanych na trzeciej Konferencji Badań Operacyjnych i Systemowych zorganizowanej przez PTBOiS, przy współpracy: IBS PAN, AON, WAT, PTC, PTN-TE, która odbyła się w dniach 21-23 września 1993 r. w obiektach Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie. Są one podzielone na 7 grup tematycznych. Trzy pierwsze obejmują zagadnienia związane ze współczesnym rozwojem metod i systemów komputerowych wspomagających procesy grupowego podejmowania decyzji w ramach gier i negocjacji oraz przy wielkiej liczbie podmiotów decyzyjnych, a także niektórych metod sztucznej inteligencji. Trzy następne grupy zbierają zagadnienia i metody rozwijane w duchu klasycznego postępowania związanego z budową modeli matematycznych i ich zastosowaniem do przewidywania skutków działań i optymalizacji. Ostatnia grupa zawiera referaty związane w szerokim sensie z badaniami dotyczącymi współdziałania wielu obiektów informatycznych.

Drugą część referatów z tej samej konferencji, poświęconych zagadnieniom ekonomiczno-społecznym, wydano w odrębnym tomie zredagowanym przez tych samych autorów i zatytułowanym „Modelowanie i komputerowe wspomaganie decyzji gospodarczych".

 

Spis treści:

Przedmowa

 

TECHNIKI SPOŁECZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

 

J.W. MERCIK, „Pętlowe indeksy siły i inne sposoby pomiaru uczestnictwa"

J. HOŁUBIEC, „O pewnych zastosowaniach indeksów sił"

J. PIERONEK, „GENTEST. System generowania programów do przeprowadzania oraz analizy testów i ankiet"

 

GRY I NEGOCJACJE

 

L. KRUŚ, P. BRONISZ, „Wprowadzenie do wspomagania decyzji w wielokryterialnych grach niekooperacyjnych"

J.W. OWSIŃSKI, „Opinia - zgoda - informacja - działanie: kilka uwag na marginesie pewnego modelu agregacji preferencji"

S. ZADROŻNY, „Wspomaganie procesu osiągania consensusu z użyciem elementów logiki rozmytej"

 

METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

 

C. IWAŃSKI, „Metody komputerowo wspomaganej akwizycji wiedzy"

A.J. BABORSKI, „Metody oczyszczania wiedzy zawartej w bazach danych"

W. DOBRZYŃSKI, „Interfejsy do inteligentnych systemów wspomagania decyzji"

I. DOBRZAŃSKA, K. DĄSAŁ, T. POPŁAWSKI, „Metoda MRK w konwencji sieci neuronowej"

 

MODELE I DECYZJE W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

 

J. ARABAS, S. SUPERNAK, „Diagnoza i prognoza elementów sytuacji meteorologicznej z wykorzystaniem analizy fraktalnej"

Z. NAHORSKI, J. ŁOMOTOWSKI, „Zagrożenia jakości wód podziemnych i sposoby prognozowania zmian wywołanych zanieczyszczeniami allochtonicznymi"

G. BARTUZEL, H. ŁANIEWSKA-WOŁŁK, „Model liniowy do komputerowego planowania wymian w sadzie"

L. REKUĆ, W. REKUĆ, „System komputerowy wyznaczania wielkości złóż węgla brunatnego"

P. STANIEWSKI, „Przybliżanie nieliniowych dyskretnych systemów dynamicznych modelami progowymi"

 

HARMONOGRAMOWANIE I PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

 

Z. KASZUBOWSKI, „Optymalizacja harmonogramów realizacji przedsięwzięć"

T. NOWICKI, „Deterministyczny ekwiwalent pewnego stochastycznego problemu szeregowania zadań"

R. GODOWSKI, W. KRAJEWSKI, J. MALICKA-WASOWSKA, T. WIRSZCZ, J. WĄSOWSKI, „System komputerowy PLAN przeznaczony do układania planu lekcji"

W. BRZOZOWSKI, „Komputerowy system programowania i symulacji studiów wyższych"

 

OPTYMALIZACJA DYSKRETNA

 

J. SIKORSKI, „Rozwiązywanie zadań wielowymiarowego załadunku metodą podziału i oszacowań"

L. SŁOMIŃSKI, M. BERTOCCHI, G. GRYGIEL, „Dodatkowe ograniczenia dla wieloplecakowego binarnego zadania załadunku"

J. SZKATUŁA, „On the growth of entirely random multi-constraint 0-1 knapsack"

 

SYSTEMY INFORMATYCZNE

 

A. BARCZAK, „Technologie metropolitarnych sieci komputerowych"

P. JĘDRZEJOWSKI, M. SZYPULSKA, „Niezawodność programów w n wersjach"

R. MIZERA, „Optymalizacja profilaktyki systemów komputerowych"

A. MANIKOWSKI, „Proces przedziałami liniowy jako model funkcjonowania systemów jedno- i wieloprocesorowych"

 

Skorowidz nazwisk autorów

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www