Kategorie
Kalendarz

Owsiński (red.), Analiza systemowa i jej zastosowania_1993

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Owsiński (red.), Analiza systemowa i jej zastosowania_1993

Książka, którą Państwo bierzecie do ręki, jest wynikiem spotkania pod nazwą ?Dni IIASA w Polsce?. Spotkanie to odbyło się w dniach 20 i 21 kwietnia 1993 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Było ono poświęcone współpracy polskich środowisk naukowych, jak również ekspertów zaangażowanych w działalność praktyczną, z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów, nazywanym od angielskiego skrótu nazwy - IIASA. Instytut ten, mieszczący się w podwiedeńskiej miejscowości Laxenburg, w odbudowanej letniej rezydencji cesarzowej Marli Teresy, położonej na terenie wielkiego parku, istnieje od 1972 roku, a jednym z jego założycieli była Polska Akademia Nauk. Członkami Instytutu są w ogóle nie rządy, a instytucje naukowe (instytuty, komitety, towarzystwa) z kilkunastu krajów świata, przede wszystkim z Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii. Tak więc, zarówno poprzez potencjał naukowy skupiony w samym Instytucie, jak i zaplecze w krajach członkowskich, IIASA reprezentuje znaczne możliwości badawcze.

Prace IIASA skupiają się na zasadniczych problemach współczesnego świata, związanych ze środowiskiem człowieka, przemianami gospodarczymi czy demograficznymi oraz gospodarowaniem zasobami naturalnymi i ich dostępnością.

Celem konferencji było z jednej strony szersze zapoznanie środowisk polskich z pracami HASA i możliwościami ich wykorzystania, a z drugiej strony - przedstawienie specjalistom z HASA głównych obszarów zainteresowań polskich uczonych i praktyków. Pierwszy z tych celów przyświeca również niniejszej publikacji. Zamieszczono w niej zatem nie tylko teksty wygłoszone w czasie konferencji, często zresztą rozszerzone ich wersje, ponieważ ramy czasowe referatów konferencyjnych nie pozwalały na dłuższe wykłady, ale także dwa artykuły o charakterze ogólniejszym, nakreślające ramy interdyscyplinarności, cechy bardzo charakterystycznej dla pracy IIASA i w ogóle dla prac w zakresie stosowanej analizy systemów.

 

Spis treści:

 

WPROWADZENIE

Leszek KUŹNICKI, „Otwarcie obrad”

Peter E. de JÁNOSI, „Przegląd prac prowadzonych w IIASA: wczoraj, dziś i jutro”

Mirosław MOSSAKOWSKI, „Współpraca polski z IIASA: wczoraj, dziś, jutro”

Jan OWISŃSKI, „Informacja o Międzynarodowym Instytucie Stosowanej Analizy Systemów i polskich instytucjach z nim współpracujących”

 

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Nathan KEYFITZ, „Nauka w kawałkach”

Nathan KEYFITZ, „Prawdziwe badania interdyscyplinarne są możliwe”

 

DEMOGRAFIA

Christopher PRINZ, „Prace badawcze prowadzone w projekcie demograficznym IIASA”

Jerzy Z. HOLZER, „Kilka uwag na temat badań ludnościowych”

 

TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Janos GÁCS, „Projekt IIASA dotyczący przekształceń gospodarczych i integracji”

Józef St. ZEGAR, „Doświadczenia polskie w transformacji społeczno-gospodarczej”

 

ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE

Nebojša NAKIĆENOVIĆ, „Strategie rozwoju energetyki a emisje gazów powodujących efekt szklarniowy”

Jacek MARECKI, „Nowe strategie rozwoju energetyki i ich skutki dla środowiska naturalnego”

Janusz COFAŁA, „Przegląd prac badawczych w projekcie IIASA dotyczącym transgranicznych przepływów zanieczyszczeń powietrza”

Maciej NOWICKI, „Ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce w najbliższej przyszłości”

Sten NILSSON, „Prace IIASA dotyczące lasów”

Andrzej SZUJECKI, „Wpływ zmian klimatu na stan lasów w Polsce”

Wojciech GALIŃSKI, Manfred KÜPPERS, „Oszacowanie bilansu co2 ekosystemów leśnych Polski. porównanie metod 'statystycznej' i 'przepływu węgla'”

Laszlo SOMLYÓDY, „Kosztowo efektywne zarządzanie zasobami wodnymi w krajach Europy środkowej i wschodniej”

Zdzisław KACZMAREK, „Polskie spojrzenie na projekt zasobów wodnych IIASA”

 

METODY I TECHNIKI SYSTEMOWE

Andrzej RUSZCZYŃSKI, „Optymalizacja w warunkach niepewności”

Marek MAKOWSKI, „Projekt MDA: metody analizy decyzji”

Andrzej P. WIERZBICKI, „Polska współpraca z IIASA w zakresie optymalizacji i analizy decyzji”

Zdzisław PAWLAK, „Metodyka zaawansowanych zastosowań komputerowych”

Kurt FEDRA, Elisabeth WEIGKRICHT, „Nowoczesne zastosowania komputerowe”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www