Kategorie
Kalendarz

Owsiński, Straszak (red.), Społeczeństwo informacyjne_2002

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Owsiński, Straszak (red.), Społeczeństwo informacyjne_2002

Książka zawiera zbiór artykułów, poddanych ścisłej selekcji i procesowi recenzyjnemu, związany z inicjatywą konferencji BOS (Badania Operacyjne i Systemowe), trwającą od około dwudziestu lat, a w szczególności z konferencją BOS 2002: „Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku”. Niniejszy tom ukazuje się wraz z dwoma innymi, również związanymi z tą inicjatywą; są to: „Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowanie”, pod red. Janusza Kacprzyka i Jana Węglarza i „Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji”, pod red. Zdzisława Bubnickiego, Olgierda Hryniewicza, Romana Kulikowskiego. Zarówno sama konferencja BOS 2002, jak i wydanie tych trzech książek jest wynikiem współdziałania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, niepublicznej wyższej uczelni, powstałej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, jednej z najpoważniejszych szkół w swojej dziedzinie w Polsce, Instytutu Badań Systemowych PAN, oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, od początku głównego gospodarza konferencji BOS.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie dotyczą najpierw ogólnych zagadnień rozwoju badań operacyjnych i analizy systemowej w warunkach tworzenia się i przemian społeczeństwa informacyjnego, i związanych z tym wyzwań, zwłaszcza właściwych dla sytuacji polskiej. Następnie, prezentowane są artykuły dotyczące poszczególnych dziedzin istotnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz jego infrastrukturalnego i gospodarczego zaplecza (np. informatyka, telekomunikacja, edukacja i in.). W szczególności, sporo miejsca poświęcono zarządzaniu, stanowiącemu jedną z najobszerniejszych dziedzin zastosowań badań operacyjnych i systemowych, a zarazem poddanemu obecnie niezwykle silnej presji bieżących potrzeb i wyzwań związanych z przemianami i globalizacją, a przez to i zaostrzeniu warunków konkurencji. Właściwe wykorzystanie osiągnięć nauki może pomóc nie tylko w przezwyciężaniu problemów, ale i w zapewnieniu trwałego rozwoju.

 

Spis treści:

 

Andrzej STRASZAK i Jan W. OWSIŃSKI, Wprowadzenie

Jerzy KOŁODZIEJCZAK, „Rola nauki w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Wyzwania przed Polską Akademią Nauk”

 

I. Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne

 

Andrzej P. WIERZBICKI, „Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku”

Piotr SIENKIEWICZ, „Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

Andrzej STRASZAK, „Badania operacyjne i systemowe 2002-2022”

Jerzy KISIELNICKI, „IT szansą Polski w procesie integracji z UE”

Tadeusz JEMIOŁO, „Globalizacja a rozwój społeczeństwa informacyjnego”

Halina ŚWIEBODA, „Telepraca - wady i zalety”

 

II. Informatyka i telekomunikacja

 

Małgorzata JÓŹWIAK, „Analiza porównawcza informacyjnej infrastruktury państwa”

Marek LEŚNIEWICZ, „Projekt integracji narodowych, wojskowych i cywilnych systemów łączności utajnionej w oparciu o technikę ISDN”

Marcin BANDOSZ, Jakub SWACHA, „Bezpieczeństwo transakcji internetowych w systemie mikropłatności”

Piotr BORA, Jerzy GAWINECKI, Michał MISZTAL, Janusz SZMIDT, „Zagadnienia implementacji algorytmu RIJNDAEL w strukturach programowalnych”

Liliana BYCZKOWSKA-LIPIŃSKA, „Problematyka transmisji danych w telefonii bezprzewodowej”

Romuald ZIÓŁKOWSKI, „Informacja jako czynnik rozwoju turystyki”

Antoni DONIGIEWICZ, „Modelowanie interakcji człowiek-komputer”

 

III. Edukacja

 

Tomasz SZAPIRO, „Badania operacyjne: między praktyką i edukacją”

Andrzej STRASZAK, „Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy”

Mariusz JAROCKI, „Edukacja informatyczna w dobie globalizacji”

Edward KĄCKI, Wanda GRYGLEWICZ-KACERKA, „Wirtualne laboratorium dydaktyczne”

 

IV. Wojna cybernetyczna

 

Piotr SIENKIEWICZ, „Wojna cybernetyczna czy walka w przestrzeni cybernetycznej”

Dobrosław MĄKA, „Analiza ryzyka w projektowaniu systemu bezpieczeństwa teleinformacyjnego”

Ryszard SZPYRA, „Działania informacyjne sił powietrznych”

Krzysztof LIEDEL, „Bezpieczeństwo informacyjne jako element bezpieczeństwa narodowego”

Marian CHUDY, „Model walki grupy obiektów”

 

V. Zarządzanie projektami informatycznymi

 

Barbara ŁUKASIK-MAKOWSKA, „Nie ma informatyki bez wdrożeń!”

Helena DUDYCZ, Mirosław DYCZKOWSKI, „Techniki i narzędzia komputerowego wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi”

Marek MIŁOSZ, „Model zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych”

Mirosław DYCZKOWSKI, „Zmodyfikowana metoda wartości uzyskanej w zarządzaniu dynamicznymi przedsięwzięciami informatycznymi”

 

VI. Systemy zarządzania

 

Władysław BRZOZOWSKI, Katarzyna KOWALCZYK, „Symulacyjny moduł optymalizacji decyzji w zintegrowanym systemie zarządzania”

Ryszard BUDZIŃSKI, Jarosław JANKOWSKI, „Model systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania emisją reklam w Internecie”

Ludosław DRELICHOWSKI, „Zastosowanie metod optymalizacyjnych w systemach logistyki jako pochodna zmian organizacyjnych i software'owych”

Jerzy ELBANOWSKI, „Analiza standardów postępowania w medycynie wspomagających decyzje lekarza”

Tomasz GŁUSZKOWSKI, „Własne narzędzia w arkuszu kalkulacyjnym do tworzenia systemów zarządzania”

Grzegorz JANICKI, „Czynnik ludzki w procesach realizacji systemów informatycznych zarządzania”

Zbigniew R. LIS, Anna LASOTA, „Analiza systemowa obsługi serwisu w wybranej firmie”

Edward MICHALEWSKI, Aleksy BARSKI, „Wykorzystanie metodyki DIANA w Stoczni Gdynia S.A.”

Zbigniew MONGIAŁO, „Metody zapewniania jakości produktów rolnych”

Orest POPOV, T. TRETYAKOVA, „System zarządzania i kontroli jakości w projekcie międzynarodowym”

 

VII. Wspomaganie decyzji zarządczych

 

Andrzej DURA, „Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji - idea optymalizacji strategii rynkowej”

Marek MIŁOSZ, „Heurystyczne metody oceny rezultatów w badaniach scenariuszowych systemów”

Irena WORONIECKA, „Preferencje konsumpcyjne. Oszacowania na podstawie modelu decyzyjnego konsumenta”

Arkadiusz JANUSZEWSKI, „System wspomagania decyzji oparty na rachunku kosztów działań”

Waldemar BOJAR, „Analiza przydatności metod przetwarzania informacji w świetle ich zastosowań do rozwiązywania problemów decyzyjnych przedsiębiorstw rolnych”

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www