Kategorie
Kalendarz

owsiński,nahorski badania operacyjne 2008

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » owsiński,nahorski badania operacyjne 2008

Książka zawiera artykuły, prezentujące wyniki najnowszych prac z dziedziny badań operacyjnych i systemowych, poświęconych metodom i zagadnieniom praktycznym podejmowania decyzji, w tym także na arenie międzynarodowej (traktat lizboński), modelowaniu problemów gospodarczych i tworzenia polityki gospodarczej na różnych poziomach (gra między bankiem centralnym a rządem), łączenie z problemami organizacji produkcji. Rozpatrzono zagadnienia wpływu i pomiaru kapitału ludzkiego w jego różnych przejawach, a także związane z tym kwestie jakości i zarządzania jakością.

Pierwszy rozdział książki poświęcony jest metodom i technikom podejmowania decyzji w takich sytuacjach. Uwadze czytelników polecamy szczególnie dwa artykuły, dotyczące bieżących zagadnień europejskich – ratyfikacji traktatu lizbońskiego i siły głosu w europejskich ciałach przedstawicielskich. Drugi rozdz. zawiera prace odnoszące się do modelowania procesów i zjawisk gospodarczych i podejmowania związanych z gospodarką decyzji. Rozdz. trzeci jest uzupełnieniem tematyki z rozdz. drugiego, w którym rozpatrywane są zasadnicze zadania organizacji produkcji, szczególnie zadania harmonogramowania. Tom zamyka obszerny rozdz., którego osią jest szeroko rozumiany kapitał ludzki i jakość.

Artykuły zawarte w książce dotyczą, w równiej mierze aspektów teoretycznych, metodycznych i pragmatycznych rozpatrywanych zagadnień i ich potencjalnych rozwiązań. Z tego względu dają one Czytelnikowi możliwie pełny przegląd nie tylko samych problemów merytorycznych, ale także perspektyw, w jakich są one postrzegane i w których są podejmowane próby dostarczenia praktycznych sposobów radzenia sobie z nimi.

Spis treści:

1. A. Wierzbicki „Badania operacyjne i systemowe w epoce cywilizacji wiedzy”

Decyzje i oceny grupowe i wielokryterialne:

2. J. Mercik, F. Turnovec „Estimating Power In treaty ratification”

3. H. Sosnowska “Pierwiastek kwadratowy-wiarygodność metody podziału głosów”

4. H. Bury, D. Wagner „Pozycje oceny grupowe dla obiektów równoważnych”

5. K. Jakowska-Suwalska, M. Wolny „Programowanie leksykograficzne w grach kooperacyjnych”

6. S. Sitarz, M. Grzyb „Wrażliwość rozwiązań słabo sprawnych”

7. M. Chmielewski, I. Kaliszewski, E. Sobczak „Wielokryterialne szeregowanie gmin z wykorzystaniem systemu SWPD”

8. L. Kruś „Wielokryterialna ocena i wybór projektów kluczowych aplikujących o środki UE”

9. J. Becker „Architektura informatycznego systemu generowania wielokryterialnych rozwiązań decyzyjnych: koncepcja budowy modelu WPL oparta na niestandardowych zadaniach decyzyjnych”

 

Modele gospodarcze:

10. R. Rempała „Problem horyzontu prognozy w optymalizacji dynamicznej”

11. S. Bylka „Strategie równowagi w pewnym modelu produkcji i dystrybucji”

12. M. Kaleta, E. Toczyłowski „Applications of compensation-based pricing scheme”

13. I. Woroniecka “Dylemat więźnia i inne przypadki w grze monetarno-fiskalnej”

14. L. Klukowski „Optymalizacja zarządzania długiem skarbu państwa”

15. K.S. Targiel „Wyznaczanie parametru zmienności w modelu Merona”

16. J. Tchórzewski „Rynek energii elektrycznej jako samo rozwijający się system sterowania”

17. P. Górski, J. Płaczek, K. Stańczyk „Wykorzystanie analizy systemowej do planowania budżetu zadaniowego MON na 2008 rok”

18. A. Dura „Racjonalny wybór strategii rynkowej banku w warunkach niepewności”

19. A. Kowalska-Styczeń „Model symulujący podejmowanie decyzji przez konsumentów”

20. G. Kuś „Systemy i źródła informacji wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów w Polsce”

21. B. Gładysz, D. Kuchta „Parametric and nonparametric regression In analysis of energy load”

22. G. Koloch, P. Szufel “On small samples in economic reasoning”

23. A. Główka, K. Zakrzewska “On decision rules quality, individual income distribution and social behaviors”

24. B. Kamiński “On a methods of time series classification”

Organizacja produkcji i harmonogramy:

25. Z. Buchalski “Harmonogramowanie rozdziału zadań w dyskretnym systemie produkcyjnym przy ograniczeniach zasobowych”

26. A. Antczak, P. Antczak, T. Witkowski „Analiza wpływu organizacji produkcji na ogólny czas wykonywania zadań z użyciem heurystyki GRASP”

27. P. Antczak, A. Antczak, T. Witkowski „Ocena czasu realizacji zadań w zależności od stopnia elastyczności maszyn z użyciem heurystyki S.A.”

28. A. Janiak [et al.] „Single machine scheduling problems with resource dependent deteriorating jobs”

29. A. Janiak, T. Krysiak, R. Rudek “Some single processor scheduling problems with variable processing time”

Kapitał ludzki, przestrzeń jakości I rozwój:

30. P. Sienkiewicz, H. Świeboda „Modele ewaluacji jakości życia w badaniach systemowych”

31. M. Yolles „Understanding corruption generically”

32. H. Lindskog, S. Brege, P.O. Brehmer “Public procurement and private purchasing-how do they differ?”

33. A. Szewczyk “Metoda klasyfikacji cech informacji o pracy”

34. M. Bereziński, D. Wagner „Kapitał intelektualny a kapitał ludzki-koncepcja personalistyczna”

35. M. Kozak „Warunki projektowania systemów pomiaru kapitału intelektualnego”

36. J. Chmielewski „Długoterminowy krajowy foresight w Polsce i Wielkiej Brytanii (2020-2030-2050)”

37. P. Różewski, E. Kusztina, K. Sikora „Formalny model porównania kompetencji gwarantowanych i wymaganych”

38. E. Michalewski „Model systemu zarządzania jakością a model DIANA”

39. J. Tchórzewski, M. Rosłon „System prawa jako kod genetyczny w sterowaniu funkcjonowaniem i rozwojem dobrego państwa”

40. T. Zaborek „Pomoc publiczna w systemie prawa podatkowego”

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www