Kategorie
Kalendarz

Piasecki, Sieciowe

Strona główna » Wydawnictwa » Publikacje IBS PAN » Piasecki, Sieciowe

Korzystanie z komputerowego modelu przedsiębiorstwa ma charakter dialogowy. Oznacza to możliwość zakładania różnych scenariuszy rozwoju sytuacji i analizowania ich skutków. Umożliwia także określenie możliwego upustu należności za wyroby w przypadku wielkich zamówień. Instalacja modelu na przenośnym komputerze umożliwia podejmowanie natychmiastowych decyzji w negocjacjach prowadzonych poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Model przeznaczony jest w zasadzie do symulacji przebiegu procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Może być jednak wykorzystywany także w administracji centralnej.

Z punktu widzenia administracji centralnej model umożliwia:

* analizowanie kondycji technologiczno-finansowej przedsiębiorstw, poprzez badania wpływu ograniczeń i uwarunkowań rzeczowych (np. zmiany wielkości i struktury podatków na wyniki finansowe,

*  ocenę stopnia podatności przedsiębiorstwa na różne kierunki zmian struktury popytu wraz z szacowaniem skutków społeczno-gospodarczych,

Opracowanie komputerowego modelu dla przedsiębiorstwa obejmuje wykonanie następujących zasadniczych czynności:

a)     określenie celów i zakresu badań przedsiębiorstwa oraz użytkowników modelu (wspólnie z Dyrekcją, Zarządem),

b) przedstawienie kierownictwu przedsiębiorstwa idei metody badawczej (PROGOS) i wynikające stąd zbiory niezbędnych danych wejściowych,

c)  sprecyzowanie informacji wejściowej modelu, stopnia szczegółowości informacji i źródeł ich uzyskania w przedsiębiorstwie (wspólnie z kierownikami działów: produkcji, księgowości i technologii),

d) przygotowanie (adaptacja stosownie do celów i zakresu prac) arkuszy informacyjnych dla uzyskania danych o przedsiębiorstwie i warunkach jego funkcjonowania,

e) wypełnienie arkuszy informacyjnych przez pracowników przedsiębiorstwa, współudział w kontroli danych wejściowych (wspólnie z kierownikami działów),

f)    opracowanie modelu i wykonanie obliczeń kalibracyjnych dla symulacji kontrolnych,

g) prezentacja, interpretacja i omówienie uzyskanych użytkowych wyników symulacji prognostycznych. Przekazanie oprogramowania PROGOS wraz z komputerowym modelem przedsiębiorstwa użytkownikowi.

W książce jest przedstawiona metoda budowy modeli i szereg wybranych modeli rzeczywistych przedsiębiorstw różnych branż: farmaceutycznych, włókienniczych, hutniczych, maszynowych itp. W ciągu wielu lat autor wraz z zespołem opracował ponad 20 modeli przedsiębiorstw dla potrzeb restrukturyzacji.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www